Cristina Buesa

Periodista

Especialista en infraestructures de mobilitat, m'ocupo dels temes d'economia blava i de la Copa Amèrica de vela.

Especialista en infraestructures de mobilitat i la Copa Amèrica de vela.