Avís legal

1. Identitat del titular de la web

Per donar compliment al que estableix la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular:
El Periódico de Catalunya, S.L.U.

Adreça:
Consell de Cent, 425-427. 08009 Barcelona
Tel: 93 265 53 53 - Fax: 93 484 65 12/13

Delegació a Madrid:
Pedro Muñoz Seca, 4. 28001 Madrid
Tel: 91 586 97 00

Contacte:
usuariosweb@elperiodico.com

Dades del registre: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44737, Foli 202, Fulla B 464885, Inscripció 1.

CIF: B-66485343

A l'apartat 'Qui som', al qual s'accedeix des de la pàgina principal d'aquesta web, s'ofereix informació addicional sobre la companyia titular d'aquesta, així com d'altres webs pertanyents al Grup editorial Zeta.

2. Acceptació de les condicions d'ús

Les presents condicions (d'ara endavant denominades Avís legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest web, que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització d'aquest web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per l'esmentat usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en aquest Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

3. Ús correcte del web

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres usuaris. Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

4. Publicitat

Part del present web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: usuariosweb@elperiodico.com

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del present web i de les diferents pàgines web que hi pertanyen, així com dels elements que hi estan continguts i en les seves pàgines web (incloent-hi, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web i les seves pàgines webs, estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest web, les seves pàgines webs i els serveis que s'hi ofereixen. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a tals elements i serveis per al seu ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i pàgines webs que hi pertanyen amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del web o del titular dels mateixos. Oposició al press-clipping sense autorització: en particular, el titular del web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d'aquest web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, s'oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d'aquesta publicació digital (entre uns altres, articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (press-clipping), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l'autorització expressa i escrita del seu editor, a l'efecte de l'establert en l'article 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual.

6. Accés

L'accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant, alguns dels serveis i continguts oferts per GRUP ZETA o tercers a través del lloc web es poden trobar subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació al que es disposa en aquest avís legal. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d'edat legal, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent.

7. Règim de responsabilitat

7.1. Responsabilitat per l'ús del web
L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. El titular del web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web; no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l'usuari del web. Si s'escau, l'usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del web
El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web es reserva la facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el web i les pàgines webs que hi pertanyen poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació oposada a la web enllaçada.

8. Espais i eines de participació

8.1. El lloc web posa a la disposició de l'usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l'intercanvi d'idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és estar obert i ser accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

8.2. Normes de participació: el GRUP ZETA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. Tampoc es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats. Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam' o publicitat ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

En qualsevol cas, el GRUP ZETA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació i es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.

9. Continguts generats per l'usuari

9.1. En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, ell mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel"lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

9.2. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne el GRUP ZETA per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o en el seu nom, i aquesta responsabilitat comporta sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la comunicació. El GRUP ZETA es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'usuari.

9.3. En el cas que els continguts enviats pels usuaris continguin imatges (incloent-hi per tant l'avatar) l'usuari declara i garanteix i accepta que és major d'edat, que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen. El GRUP ZETA es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir-les i comunicar-les en tots els mitjans i suports del Grup.

9.4. L'usuari cedeix a títol gratuït al GRUP ZETA, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel"lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

10. Modificacions de les condicions d'ús

El titular del web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús del present web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

11. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del web.