Col·labora:

Els pressupostos

Pressupostos en clau social per a l'AMB

EL PERIÓDICO 0 Comentaris

El pressupost del 2020 s’invertirà en la millora de la cohesió social i vertebració del territori, a avançar cap a una mobilitat sostenible i de baixes emissions, en l’augment de les polítiques socials a fi d’incrementar la vivenda assequible i de qualitat, en l’impuls de l’activitat econòmica per a la creació d’ocupació i en la millora i protecció del medi ambient, amb l’aprofitament racional dels recursos naturals i la gestió dels residus.