Vot per correu

Rècord del vot per correu

El Govern garanteix que totes les meses electorals es podran constituir

13/02/2021 - 09:50 CET 0 Comentaris

  • El conseller d’Acció Exterior assegura que hi ha prou suplents per cobrir eventuals baixes d’última hora
  • El vot per correu arriba a una xifra rècord a Catalunya, més de 265.000 sufragis emesos
  • El 43,33% dels designats presenten al·legacions per no anar-hi, i les juntes electorals accepten el 65,41% dels recursos
  • Un dispositiu policial format per 14.000 agents vetllarà per la logística de la jornada des dels col·legis electorals

El dret de participació política

Xavier Arbós

Vot pregat