Reforma fiscal

Res no és gratis

27/06/2016 - 23:59 CEST 0 Comentaris

Les finances de l’Estat presenten un dèficit estructural del 3% del PIB aproximadament. Aquest és el verdader problema.Si volem mantenir el nivell vigent de prestacions de l’Estat del benestar, resulta evident la necessitat d’augmentar substancialment els ingressos fiscals per així finançar el nivell de despesa. La reforma fiscal és ineludible.