Reforma fiscal

La UGT planteja una taxa Covid a la banca i gravar els robots

El sindicat proposa a la comissió d’experts un tipus mínim de Societats del 25% i més càrrega sobre la vivenda no habitual

barcelona/documentacion Fotos 1-111714948.jpg

barcelona/documentacion Fotos 1-111714948.jpg

5
Es llegeix en minuts
Europa Press

La UGT ha traslladat al comitè d’experts creat pel Govern per abordar la reforma fiscal una sèrie de propostes entre les quals s’inclou una petició perquè s’analitzi, a mitjà termini, la possible integració de l’IRPF i l’Impost de Patrimoni en una sola figura tributària. L’objectiu d’aquesta mesura seria gravar de manera general i única la capacitat de pagament global del contribuent, segons explica la UGT al seu document de propostes al comitè, a què ha tingut accés Europa Press.

Taxa Covid a la banca

A més de fer canvis en alguns dels impostos actuals, el sindicat planteja també la creació de noves figures tributàries, entre les quals un impost extraordinari sobre els beneficis de les entitats bancàries, que tindria caràcter conjuntural, ja que desapareixeria un cop es recuperés la normalitat després de la Covid. «L’aportació col·lectiva en la passada crisi per rescatar el sistema financer justifica ara socialment que aquest sector aporti un extra per ajudar a recuperar el teixit productiu i social», argumenta la UGT.

En el context d’una reforma fiscal de més temps de maduració, el sindicat aposta a més per avançar en el disseny d’un impost o cistell d’impostos destinats al pagament de les pensions, a semblança del que hi ha a França.

Imposició verda finalista

Aposta a més per introduir «definitivament» una taxa sobre les transaccions financeres que inclogui els derivats i les operacions més especulatives i per desenvolupar una imposició verda que permeti conjugar l’obtenció de més recursos amb el desincentiu a les activitats més perjudicials per al medi ambient.

També té pensat estudiar la conveniència de derivar part dels ingressos obtinguts per aquests nous tributs o recàrrecs a polítiques que compensin les persones o sectors que puguin sortir perjudicats per la seva aplicació, almenys durant un període transitori.

IRPF: gravar més les vivendes no habituals

Respecte a l’impost sobre la renda, la UGT planteja apujar l’aportació de les fonts de renda diferents del treball per compte d’altri, gravant amb la mateixa tarifa totes les rendes amb independència de la seva procedència.

En tot cas, i fins a la implantació plena d’aquesta mesura, veu necessari augmentar el nombre de trams i tipus de l’actual tarifa de l’estalvi, i diferenciar de manera més específica els diferents rendiments de capital per gravar més els obtinguts a curt termini o amb instruments de vocació especulativa.

Aposta a més per revisar l’estructura de trams i tipus de la tarifa general, per aconseguir resultats més progressius, establint més trams en els nivells superiors de renda, amb tipus marginals més grans.

També demana eliminar el règim de mòduls per activitats econòmiques; apujar el gravamen de les vivendes diferents de l’habitual no afectes a activitats econòmiques; reduir l’exempció dels premis de loteries i apostes de l’Estat.

Societats: tipus mínim del 25%

Aprofitant les recents propostes internacionals d’un tipus mínim sobre els beneficis, la UGT aposta per què Espanya pressioni a l’alça l’esmentat tipus, arribant a un 25% en lloc del 15% acordat actualment. En l’àmbit nacional, creu que la reforma fiscal ja hauria d’incorporar un tipus efectiu mínim sobre el resultat comptable del 15% perquè hi hagi un sòl mínim igual per a totes les empreses, grups o no.

En el cas dels grups empresarials, suggereix implantar un tipus marginal superior per aquestes empreses, així com per a les de qualsevol tipus que obtinguin beneficis comptables superiors a una determinada quantitat.

Demana a més equiparar la tributació de les sicavs i les socimis a les de la resta d’empreses, així com eliminar la possibilitat que les empreses que operin en paradisos fiscals rebin ajudes públiques.

IVA: Un tipus incrementat sobre el luxe

Pel que fa a l’IVA, la UGT demana que tributin en l’IVA superreduït o reduït tots els béns i serveis de primera necessitat, inclosos els subministraments bàsics de la vivenda per a consums baixos, i que s’elimini l’exempció dels serveis educatius i sanitaris privats.

A més, considera aconsellable recuperar un IVA incrementat per als béns sumptuaris (existent de 1986 a 1992, inclusivament, i que llavors era del 28%), «una decisió que correspon a l’àmbit europeu i que el Govern hauria d’impulsar en les seves institucions», afirma.

Patrimoni i Successions: frenar la competència fiscal

Sobre l’Impost de Patrimoni, creu que s’hauria d’establir una estructura i tarifa similar en les diferents comunitats autònomes, impedint la competència fiscal entre aquestes. Igualment, planteja establir uns estàndards mínims per a totes les regions en l’Impost sobre Successions i augmentar la càrrega per a les grans fortunes.

Cotitzacions socials: Destopar les bases màximes

Quant a les cotitzacions socials, veu imprescindible destopar les bases màximes de cotització i fer que els autònoms cotitzin pels seus ingressos reals i, respecte a la lluita contra el frau fiscal, que calcula que resta ingressos per entre 24.000 i 70.000 milions anuals, demana augmentar les plantilles de l’Agència Tributària i tenir «tolerància zero».

Impost als robots

Al seu document, la UGT inclou un plantejament que porta reclamant des de fa anys: la implantació d’un impost o taxa a la robotització com a mecanisme complementari de finançament per a la Seguretat Social, una mesura que reconeix complexa i que seria «ineficaç» si no és adoptada per tots els països, almenys en l’àmbit de la UE.

En la seva proposta, elaborada per un inspector d’Hisenda, el sindicat analitza les possibles alternatives per al seu establiment a Espanya, suggerint possibles vies per a la seva aplicació, per exemple establint en l’Impost sobre Societats un tipus de gravamen més alt, del 28%, per a les empreses amb un alt nivell de robotització.

Notícies relacionades

Altres alternatives passarien per establir en l’IVA un tipus incrementat, al voltant del 23%, per gravar l’adquisició de productes de tecnologia avançada per empreses i de què quedarien exonerats els consumidors finals, o bé implantar un impost o taxa específica que gravés la fabricació o importació dels productes de tecnologia avançada.

Segons planteja la UGT, una part d’aquesta recaptació més gran generada per aquest nou impost podria finançar una ajuda de 300 o 400 euros mensuals als treballadors afectats pels processos de robotització perquè es puguin reciclar, a tall de complement de la prestació d’atur.