Quadern d'estiu

Una mirada als grans i petits festivals de música, pròxims i llunyans, i a altres manifestacions artístiques que omplen l'estiu de cultura. Una col·lecció de cròniques de Rosa Massagué  amb l'aspiració que siguin un refresc per als lectors.