Emma Riverola

Escriptora

Error del sistema

La por va calant

28/05/2023 - 13:00 CEST 0 Comentaris

El Brexit ens ensenya com la por de la migració ens debilita, ens acovardeix i ens torna vulnerables, fins al límit de prendre decisions que ens resulten perjudicials