Jordi Puntí

Escrpitor. Autor de 'Tot Messi. Exercicis d'estil'.