Coronavirus a Catalunya

Acord bilateral

Es podrà anar d’Andorra a Barcelona, de manera justificada, malgrat el confinament comarcal

10/04/2021 - 13:53 CEST 0 Comentaris

La Generalitat i el Govern d’Andorra acorden la lliure circulació per la frontera entre els dos països malgrat les restriccions de mobilitat internes a Catalunya.Les autoritats demanen que es tracti només de desplaçaments necessaris i que s’evitin la sortides d’oci. Els andorrans que arribin a Cataluya no podran moure’s de la seva comarca de destinació.