Paula Clemente

Periodista

Periodista de l'equip d'economia. Escric sobre qüestions relacionades amb el Consum, les empreses (especialment les mitjanes i petites), l'emprenedoria i el teixit tecnològic local.

Especialista en Consum, start-ups, sector emprenedor