Constitució Espanyola

L'actualitat més immediata sobre temes relacionats amb la Constitució Espanyola. Notícies sorgides amb motiu de la Constitució de 1978.