Cementiris

PASSAT I PRESENT

Morir a Barcelona

10/01/2021 - 20:30 CET 0 Comentaris

  • A Santa Caterina hi havia necròpolis paleocristianes i l’únic cementiri musulmà medieval trobat és sota el Born
  • Un llibre repassa la cultura funerària a Barcelona des del segle VI abans de Crist, data de la primera inhumació coneguda