Oriol Amat

Catedràtic d'Economía Financiera de la Universitat Pompeu Fabra