Nova època Opinió Basada en interpretacions i judicis de l’autor sobre fets, dades i esdeveniments.

Temps de canvi accelerat: 10 grans riscos i oportunitats

3
Es llegeix en minuts
Temps de canvi accelerat: 10 grans riscos i oportunitats

Des de sempre, la humanitat ha hagut de conviure amb canvis continuats. Vida és sinònim de canvi. El que és una novetat al segle XXI és la velocitat del canvi, que és cada cop més accelerada. Un exemple: el temps necessari perquè una nova tecnologia arribi als 50 milions d’usuaris a escala mundial. El telèfon va necessitar 50 anys. Internet, set, i el ChatGPT ho ha assolit en un mes i mig. Aquest procés de canvi accelerat és una font de molts riscos, però al mateix temps de grans oportunitats. Vegem-ne 10.

Emergència climàtica. Es, possiblement, el més gran repte que enfronta la humanitat avui dia. Genera més desastres naturals. Però també està impulsant la transició cap a una economia sostenible, amb noves oportunitats de negoci i nous llocs de treball.

Emergència social. L’augment de les desigualtats alimenta tensions socials. Però obre la porta a oportunitats per promoure la justícia social. L’augment de la consciència social i la mobilització ciutadana poden portar a reformes en els sistemes polítics, econòmics i socials. No passa a tot arreu, però als Estats Units ja hi ha hagut manifestos dels més rics defensant una fiscalitat que promogui una distribució més equitativa

Discriminacions. Els canvis ràpids generen por i resistència al desconegut i poden conduir a la discriminació de persones. També poden promoure la igualtat i la diversitat. Poden ser una font d’avantatges competitius per a les empreses que ho facin bé, i millorar el compromís de treballadors, clients i la societat, en general.

Teletreball. Planteja riscos, com ara la pèrdua de productivitat en les empreses que no l’organitzin bé. I també es perjudica la interacció entre les persones, cosa que impacta negativament en un dels aspectes que més promou la felicitat. Però també ajuda a reduir costos de desplaçament i d’espais de treball, una més gran flexibilitat, millor conciliació entre la vida professional i personal, i més satisfacció dels treballadors. Cal adoptar mesures que permetin aprofitar-ne els avantatges i evitar-ne els costos. Per això, sorgiran nous productes i serveis per potenciar el teletreball.

Quarta Revolució Industrial. Permet automatitzar i digitalitzar tasques rutinàries i augmentar l’eficiència, però també pot deixar l’empresa fora del mercat. La millor resposta és la innovació continuada, que farà guanyar mercat als que hi reaccionin ràpid i amb bones propostes.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Toc d'atenció

Pèrdua de llocs de treball tradicionals. Molts es preocupen pels llocs de treball que es destrueixen, però en totes les revolucions industrials les noves tecnologies creen més llocs de treball que els que destrueixen. En aquests moments, per exemple, a Espanya es calcula que hi ha més de 120.000 llocs de treball pendents de cobrir perquè no hi ha els perfils adequats. És una oportunitat per al sector de la formació, però cal posar-se les piles.

Ciberseguretat. Els atacs informàtics i el robatori de dades són cada cop més freqüents. És una gran oportunitat per als que ofereixin bones solucions per mitigar aquest risc.

Tipus d’interès alts. Mentre la inflació sigui alta hi haurà alts tipus d’interès. Això pot refredar l’economia i posar-ho més difícil a moltes famílies i empreses. Al mateix temps, es poden presentar bones oportunitats de compra i també pot promoure una millor gestió de les inversions i del finançament.

Cadena de subministrament. La pandèmia i els conflictes geopolítics han generat molts problemes i una resposta és la diversificació de proveïdors, productes quilòmetre zero i serveis logístics de proximitat.

Notícies relacionades

Canvis en els hàbits de consum. Compliquen la vida de les empreses que no s'adapten a aquests canvis i no satisfan les noves demandes dels consumidors. Però també hi ha sectors que estan augmentant molt les vendes: digitalització, restaurants, equipament per a la llar, viatges...

En conclusió, cal flexibilitat i desenvolupar la curiositat i la innovació. Si ho fem bé, generarem molts llocs de treball i de més qualitat. Però si ho fem malament, hi podem perdre molt. En aquest sentit, no hem de passar per alt que en els darrers dies hem rebut un toc d’atenció: el 2022 Espanya només va utilitzar el 20% dels fons Next Generation, previstos per a la transició a una societat més innovadora, més digitalitzada i més verda.