Tourmalet

El 28% de la població de Catalunya ja és d’origen estranger

13/02/2024 - 00:05 CET 0 Comentaris

Catalunya està vivint una «revolució demogràfica» a cavall de la baixa natalitat, de l’envelliment i, sobretot, de la migració internacional, que ha aportat des d’inicis de segle 1,7 milions de nous catalans que han compensat la caiguda de la fecunditat i l’envelliment

L’envelliment és un dels grans reptes: la gent gran suposa gairebé el 20% de la població

Dos terços de la població catalana actual és migrant o descendent de migrants

La integració dels ‘nouvinguts’ es realitza en una fase de poca pressió demogràfica