Judit Vall Castelló

Professora del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona, investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i del CRES-UPF https://www.juditvall.com