Estratègies per revertir la tendència

¿Polítiques per tenir més fills?

Hi ha evidències que algunes mesures incideixen en l'augment de la natalitat, però la implicació del pare resulta crucial

Es llegeix en minuts
¿Polítiques per tenir més fills?

En les últimes setmanes, s’han publicat diverses dades i articles sobre la baixa taxa de fertilitat a Espanya i els problemes que pot desencadenar a curt, mitjà i llarg termini. En aquest article, el meu objectiu és revisar l’evolució del nombre de fills per dona en els últims 60 anys a Espanya i explicar els resultats d’algunes de les polítiques dissenyades per augmentar el nombre de fills.

Fins el 1975, les dones a Espanya tenien tres fills de mitjana. A partir de llavors, es produeix una ràpida caiguda fins a arribar al mínim històric d’1,13 fills per dona el 1998. Durant els últims 20 anys, la xifra ha oscil·lat entre 1,45 i 1,30 fills per dona.

Múltiples conseqüències 

Les conseqüències d’aquesta reducció en el nombre de fills són múltiples tant a curt com a llarg termini en termes de la sostenibilitat del sistema de pensions i la reducció de la força laboral. Llavors, la pregunta és: ¿es poden dissenyar polítiques que siguin capaces de revertir la tendència negativa en el nombre de fills per dona?

Una opció són les polítiques que afecten els permisos de maternitat i paternitat. Un article de la professora Anna Raute avalua els efectes d’un augment en la prestació per maternitat introduït a Alemanya el 2007. Abans de la reforma, la prestació per maternitat consistia en una quantitat fixa mentre que, amb la reforma del 2007, aquesta es calcula com a percentatge del salari previ.

El canvi va suposar augments considerables en les prestacions que reben les dones durant el permís de maternitat. Els resultats de l’estudi mostren que els naixements van augmentar un 4% a partir dels nou mesos posteriors a la introducció de la reforma i aquest canvi es va mantenir tant en a curt com a mitjà termini. A més, la reforma va afectar de manera més pronunciada les dones amb estudis superiors i amb més probabilitat d’estar treballant.

Els pares que dediquen la baixa a la cura del seu nadó tenen menys desitjos 
d’augmentar la família

En el cas espanyol, les professores Lídia Farré i Libertad González se centren en la introducció de les dues setmanes de permís de paternitat a Espanya el 2007. Al contrari que en el cas alemany, les autores conclouen que les famílies dels pares que disfruten les dues setmanes de paternitat tenen menys probabilitats de tenir un fill addicional durant els sis anys següents.

Doble explicació

Notícies relacionades

L’estudi destaca dos mecanismes que permeten entendre aquest resultat. Les mares van augmentar la seva participació en el mercat laboral i això amplia el cost de tenir un fill addicional, per les dificultats de combinar la vida laboral i la vida familiar. A més, els pares que han dedicat la baixa de paternitat a cura del seu nounat mostren menys desitjos de continuar augmentant la família.

Tot i que tenim evidència d’algunes polítiques que incideixen en l’augment del nombre de fills que les famílies decideixen tenir, resulta crucial la implicació dels pares en la cura dels fills perquè les dones puguin mantenir la seva participació en el mercat laboral (si així ho volen) i que els fills no suposin una penalització en la carrera professional de les dones.