Pressupostos generals i reducció de les deduccions: ¿com queden els plans de pensions?

Aquest mecanisme d’estalvi continua sent de gran importància per complementar els ingressos econòmics després de la jubilacióEls Pressupostos Generals contemplen la disminució de les reduccions fiscals dels plans de pensions Esther Pichardo, directora d’Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions: «Els plans de pensions continuaran sent el millor producte per a l’estalvi individual»