«La inversió sostenible ha de ser també rendible»

  • En aquesta modalitat es valora tant la rendibilitat de la inversió com la seva contribució al medi ambient i al progrés social.
  • Quatre experts de la comunitat inversora aporten en aquest debat organitzat per Prensa Ibérica els seus punts de vista 

Pressupostos generals i reducció de les deduccions: ¿com queden els plans de pensions?

  • Aquest mecanisme d’estalvi continua sent de gran importància per complementar els ingressos econòmics després de la jubilació
  • Els Pressupostos Generals contemplen la disminució de les reduccions fiscals dels plans de pensions 
  • Esther Pichardo, directora d’Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions: «Els plans de pensions continuaran sent el millor producte per a l’estalvi individual»