Pressupostos generals i reducció de les deduccions: ¿com queden els plans de pensions?

L’aportació màxima anual als plans de pensions individuals es limita fins als 2.000 euros per mantenir el dret a desgravar el capital destinat

  • Aquest mecanisme d’estalvi continua sent de gran importància per complementar els ingressos econòmics després de la jubilació
  • Els Pressupostos Generals contemplen la disminució de les reduccions fiscals dels plans de pensions 
  • Esther Pichardo, directora d’Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions: «Els plans de pensions continuaran sent el millor producte per a l’estalvi individual»
4
Es llegeix en minuts

En el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, presentat el 28 d’octubre, el Govern central revelava l’increment de les pensions i, alhora, la pujada de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les rendes altes, a més d’una reducció a les deduccions fiscals dels plans de pensions individual. Les reformes d’aquest document serviran per evitar augmentar la despesa pública, tal com van anunciar tant el president del Govern, Pedro Sánchez, com el vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias. 

D’aquesta manera, amb els nous Pressupostos queden limitades les possibilitats de deduir fiscalment el capital destinat als plans de pensions individuals. Mentre que fins al moment es podien destinar fins a 8.000 euros anuals en el conjunt de productes de previsió social, inclosos els plans de pensions individuals i d’empresa, a partir del 2021, el límit per als plans individuals serà de 2.000 € i per als d’empresa, de 10.000 €. Segons els càlculs de l’Executiu, aquest canvi suposarà un estalvi de 580 milions d’euros per a les arques públiques. En cas de tenir contractat un pla de pensions, sembla que el més oportú és mantenir-lo, tot i que després del canvi de les deduccions fiscals també serà interessant consultar amb un especialista financer per conèixer si es disposa del producte més adequat i per planificar com estructurar les aportacions periòdiques per arribar als objectius d’aquest producte financer. 

Val la pena mantenir el pla de pensions 

Val la pena mantenir el pla de pensions L’estalvi fiscal no és l’únic avantatge del pla de pensions; fins ara era un incentiu per a l’estalvi, a més d’un salvavides davant els dubtes que suscita l’horitzó del sistema de pensions espanyol. Segons adverteix l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, tenint en compte la realitat demogràfica espanyola, és necessari emprendre reformes per mantenir el sistema de pensions. En aquest context, i tot i que el benefici fiscal es redueixi, sembla necessari comptar amb els plans de pensions per complementar la pensió pública. Per això, és una bona idea apostar per les aportacions periòdiques en plans de pensions per optar als avantatges que aquests comporten, com l’interès compost, que permet que els diners invertits generin interessos a curt i llarg termini.

Segons Esther Pichardo, directora d’Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, «els plans de pensions continuaran sent el millor producte per a l’estalvi individual per a la jubilació, ja que són productes creats per a aquesta finalitat». Al tractar-se de productes a molt llarg termini, poden aprofitar els avantatges que els mercats ofereixen en les inversions a llarg termini. És possible recuperar els estalvis en cas de necessitat, tot i que no amb total llibertat, per evitar destinar els diners de la jubilació a altres finalitats. 

A més, els estalviadors poden traspassar els diners d’un pla a l’altre sense pagar impostos per evitar acabar perdent diners. No obstant, el traspàs no s’ha de prendre a la lleugera: és un procés que requereix una anàlisi profunda per avaluar, entre d’altres, la rendibilitat del nou producte adquirit, les bonificacions pel traspàs que ofereixen algunes entitats i el seu compromís de permanència.

Consideracions per cobrar el pla de pensió

Consideracions per cobrar el pla de pensióÉs habitual que les persones que contractin un pla de pensions pensin que el 100% de les seves aportacions de diners en aquest producte financer li suposi un estalvi en la declaració de la renda. No obstant, en aquest producte, com altres d’inversió, s’han de pagar impostos en el moment de rescatar-lo. Hi ha diferents maneres de cobrar-lo que repercuteixen de forma diferent en els impostos que es pagaran: si es cobra periòdicament es pagaran menys impostos que en cas de recuperar el pla de pensions íntegrament. En el cas dels pagaments periòdics, tot i que repercutiran impostos, en la majoria dels casos seran inferiors als pagats en el moment d’aportar, ja que els plans de pensions tributen per rendiments del treball, i l’habitual és tenir menys ingressos una vegada jubilat, que mentre s’està treballant.

Notícies relacionades

Aquest producte financer es pot rescatar de cinc formes diferents: en forma de capital (el 100% dels diners i de cop), en forma de renda financera (rebent diners periòdicament, cada mes, per exemple, com si fos una nòmina), com a renda vitalícia (rebent una renda per a tota la vida), en forma de lliure disposició (a mesura que es necessiten els diners) o de forma mixta (una barreja de les anteriors segons convingui).

Alternatives a aquest producte

Alternatives a aquest producteEn cas de considerar que el pla de pensions no és un producte adequat a les nostres necessitats, hi ha altres alternatives com els plans d’ocupació a les empreses i els plans de jubilació col·lectius a través de programes de retribució flexibles. Els dos productes permeten l’estalvi de cara a la jubilació amb desgravacions fiscals. Les claus per decantar-se per un o un altre rauen tant en els productes que l’empresa posa a disposició dels treballadors com en si el producte ofert té el risc que s’està disposat a assumir i cobreix les expectatives de rendibilitat.