APRENDRE A ESTALVIAR

¿Quina educació financera es necessita en cada etapa de la vida?

Un bon coneixement de les finances a nivell personal i empresarial permet estar apoderat econòmicament

Cofidis recolza la formació financera dels consumidors

¿Quina educació financera es necessita en cada etapa de la vida?
5
Es llegeix en minuts

Al llarg de l’educació obligatòria i postobligatòria donem moltes assignatures. Algunes són obligatòries, com Llengua, altres optatives, com Cultura Clàssica. No obstant, cap serà tan universal com l’Educació Financera, tenint en compte que una part de les accions que portem a terme en la vida impliquen un intercanvi econòmic i que ningú se salva de les obligacions quant a impostos, per citar dos exemples. 

Tot i que s’imparteix a Matemàtiques, en molts casos, es compatibilitza l’educació financera amb els ensenyaments de càlcul i trigonometria i, en la majoria de situacions, no rep tota l’atenció que mereix en el currículum escolar. Així ho reflecteixen les xifres: segons revela l’informe PISA del 2018, els estudiants espanyols obtenen un rendiment mitjà en competència financera. Amb 492 punts, el resultat és inferior al de la mitjana dels països que pertanyen a l’OCDE (504 punts). Els líders del rànquing són Estònia (547) i Finlàndia (537).

L’educació financera és una eina bàsica responsable del progrés social, el creixement econòmic i l’empoderament financer. És clau per gestionar les finances personals correctament, desenvolupar hàbits d’estalvi, planificar despeses, consolidar la salut financera i al cap i a la fi, entendre com funciona la societat. També millora la inclusió social i la qualitat de vida dels ciutadans. La seva importància és encara més latent en moments de crisi financera com l’actual, en què és vital comptar amb una bona educació financera per poder suportar les dificultats amb el menor impacte possible. 

Educació financera des de petits

Educació financera des de petitsL’aprenentatge d’aquesta matèria comença des de ben petits, tant a casa com a l’escola. Les primeres lliçons que han d’aprendre els més petits són la cultura de l’estalvi i el funcionament dels diners, perquè des de ben petits aprenguin el valor de les transaccions econòmiques.

Una manera didàctica de fer-ho és convertint les finances en un joc –malgrat que ben aviat deixaran de ser-ho– perquè els nens reflexionin sobre la gestió dels seus recursos, i ajudar-los a marcar-se petits objectius per gestionar els seus diners. Cada dia planteja noves situacions i oportunitats per ajudar els més petits de la casa a començar a construir-se el seu futur. La responsabilitat no ha de ser únicament dels pares i mares, sinó també dels avis i àvies, familiars i amics dels nens i nenes.

També és convenient donar als nens i nenes una paga periòdica per generar hàbits quant a l’estalvi i enviar-los a fer encàrrecs de forma independent a partir dels vuit o nou anys, perquè d’aquesta forma puguin començar a responsabilitzar-se dels diners i a comparar en el procés de compra, una de les estratègies bàsiques d’estalvi. Aquests gestos també milloraran la seva autoestima i la seva capacitat de desenvolupar-se de forma autònoma. 

Els avenços més destacats quant a la relació dels nens i nenes amb l’economia i les finances personals es produeixen aviat: entre els 6 i 11 anys d’edat els nens i nenes comencen a disposar d’un telèfon mòbil propi, dediquen una part de la seva paga o els seus ingressos a l’estalvi, adquireixen l’hàbit de comparar i coneixen els conceptes de compte corrent i préstec.

El recolzament de la tecnologia per als mil·lennistes

El recolzament de la tecnologia per als mil·lennistesDurant l’adolescència i la joventut –ara poblada per la generació mil·lennista i ‘zennial’–, és quan s’adquireixen els hàbits econòmics en ferm i es porten a terme pràctiques financeres sòlides amb les primeres feines, amb el repte de pagar el lloguer per primera vegada o contemplant el fet de comprar una propietat. A aquesta edat el telèfon mòbil és un bon aliat per continuar desenvolupant l’educació financera. Es converteix en una eina d’aprenentatge, tenint en compte les nombroses aplicacions que ajuden a desenvolupar la responsabilitat financera i a superar les barreres de la falta d’educació formal en aquesta matèria. Hi ha una aplicació per a tot, fins i tot per gestionar els diners de la forma que vulguem. 

També compten amb el recolzament de les principals entitats financeres espanyoles, que han desenvolupat la seva pròpia aplicació per ‘trackejar’ cada cèntim gastat i ingressat, acostant les persones joves a una correcta gestió de les seves finances. A partir de les eines disponibles, en aquesta etapa de la vida és necessari aprendre a fer un pressupost personal detallat, conèixer els tipus de comptes bancaris, el funcionament i el risc dels préstecs, crèdits i hipoteques, els impostos o les característiques d’una factura.

Economia domèstica per a adults

Economia domèstica per a adultsMalgrat que els diners i l’economia juguen un paper fonamental en la vida dels adults, més del 40% d’espanyols no coneix nocions bàsiques sobre la cultura financera com la inflació, l’interès d’un compte d’estalvis o les característiques principals d’un producte financer. En conseqüència, molts adults no saben com administrar correctament els seus diners, no coneixen la importància de l’estalvi i no poden arribar a fi de mes. Per començar a adquirir aquests hàbits i conèixer més a fons els principals conceptes que engloba l’educació financera, primer hem de parar atenció a les nostres despeses i ingressos, per gestionar de forma eficient les nostres finances personals a través d’un pla de despeses, per exemple, i entendre els productes financers que tenim contractats com els comptes corrents o la hipoteca. 

El segon pas és estalviar. Per això existeixen diferents estratègies o fórmules senzilles que podem aplicar en el nostre dia a dia.

Entre aquestes destaca Kakebo, una fórmula enfocada a tenir les finances sota control, arribar als objectius d’estalvi i prendre consciència dels recursos utilitzats diàriament. Consisteix a apuntar en una llibreta els ingressos i despeses mensuals –incloses les despeses formiga– i dividir-los en categories: supervivència (despeses de vivenda, llum i alimentació); oci i vici (àpats fora de casa, activitats esportives, compres addicionals); cultura (llibres, entrades de cine, classes); i extra i d’altres (regals, imprevistos, per exemple).

Notícies relacionades

A partir de la divisió sabrem exactament a què dediquem els nostres ingressos i fixarem metes d’estalvi en conseqüència. Aquesta metodologia parteix de la base que no és necessari fer canvis radicals per estalviar, sinó que consisteix en una suma de petits esforços. 

Per millorar el coneixement sobre finances Cofidis compta amb el portal vivemasvidas.com. Inclou contingut divulgatiu sobre estil de vida i gestió econòmica i eines i consells per tenir una bona salut financera.