Eulàlia Vintró

Catedràtica de la Universitat de Barcelona