El Periódico Economia

+Valor

¿Caminem cap a una renda bàsica?

El sistema de pensions s'acosta cada cop més a un sistema de renda bàsica, que és el que acabarà sent. La transició exigeix valentia política, audàcia en els plantejaments dels assessors, intel·ligència per comprendre la magnitud de la reforma i promptitud

Un moribund amb futur incert

Entre 1985 i el 2015 hi ha hagut cinc processos de reforma del sistema de pensions, tres d'ells substancials o molt substancials, en un intent de salvar el moribund.

Parlem de salaris i de crear riquesa

La crisi està servida perquè les pensions estan vinculades a les cotitzacions salarials. No hi ha feina, i la que hi ha es retribueix malament.

El doble malson d'un sistema superat

Els investigadors coincidim a avisar que la demografia ha fet que les pensions públiques s'hagin tornat insostenibles. Defensar l'actual sistema, que està definitivament superat, és irresponsable i infame. S'ha d'emprendre una reforma de gran calat.

El referèndum de les pensions

Hi ha dues vies per corregir els desequilibris estructurals del sistema de pensions: reduir les despeses o augmentar els ingressos. El ventall de mesures és ampli i totes les alternatives tenen avantatges i inconvenients

¿Quin Estat del benestar volem?

L'Estat del benestar ha fet més inclusiu el contracte social entre Estat i ciutadà, mitjançant la redistribució de la riquesa. El problema de les pensions no es resol només amb creixement econòmic i creació de llocs de treball. Si els ciutadans volen mant

Entre la sostenibilitat i la insuficiència

No existeixen solucions màgiques, però donat que fins ara l'ajust del sistema, amb les successives reformes, ha girat de forma exclusiva sobre la pensió mitjana, qualsevol mesura de reequilibri financer hauria de centrar-se en els ingressos.

La tempesta perfecta

Pensionistes pobres, caixa buida, discurs ideològic travat cap a l'individualisme... La tempesta perfecta perquè deliberadament pensem que el sistema pot fer fallida si no hi posem remei. El debat de les pensions és complex, però no inassumible.

Del curt termini a un canvi de paradigma

Dedicar temps i esforç a intentar trobar una solució al problema de les pensions pensant en el curt termini no és la decisió més intel·ligent a prendre. La solució haurà de venir d'un canvi total de paradigma, d'una transformació del model econòmic

Cinc reptes globals per al nou any

L'escenari macroeconòmic dibuixat pel Govern preveu per a l'any que està a punt de començar un creixement del PIB del 2,5% i la creació de 500.000 llocs de treball. No obstant, cinc factors de risc amenacen aquesta predicció.

Comencem per guanyar credibilitat

El 2017 planteja uns quants desafiaments, però el número u és el de la credibilitat, tant en el compliment del dèficit com a mantenir un creixement que permeti lidiar amb els desequilibris. Els altres dos grans reptes són pensions i finançament autonòmic.

Fer política per al ciutadà

El 2017, malgrat algunes turbulències que s'entreveuen a l'horitzó, serà un bon any per a l'economia espanyola. Per tant és moment d'afrontar els canvis pendents i de cuidar els ciutadans. L'ingredient que falta és el lideratge polític.

El 2017 anirà bé si...

És més que probable que les previsions dels organismes internacionals i del Govern es quedin curtes i que l'economia espanyola creixi l'any que ve per sobre del 3%, una mica més del doble del que ho faci, de mitjana, la Unió Europea.

Ocupació, salaris i pensions

Les dades macroeconòmiques mostren signes positius, però les dades socials segueixen mostrant una realitat de més pobresa i desigualtat. El 2017 s'han d'obrir espais de concertació i negociació per abordar ocupació, salaris i pensions.

El model suec, un bon exemple a seguir

Els problemes de les pensions s'agreujaran encara que transitòriament es trobin els recursos per cobrir el dèficit actual de la Seguretat Social

Polítiques de natalitat, una inversió en sostenibilitat

L'envelliment de la població es perfila com un dels factors clau en l'evolució de l'Estat del benestar, ja que la sostenibilitat financera dels programes de despesa social es pot veure seriosament compromesa.

Amb un ull posat en l'evolució de la política

El 2017 presenta aspectes positius a nivell econòmic, que poden garantir la superació dels greus problemes que té plantejats el nostre país.

Millorar en educació i investigació

La recuperació és forta i els desequilibris estan disminuint, però hi ha problemes a mitjà i llarg termini. Per tenir no només un bon any, sinó unes dècades següents molt millors, hem d'augmentar la productivitat i això passa per millores profundes en educ

Per un 2017 pròsper, si no miraculós

És probable que, a nivell macroeconòmic, el 2017 passi sense pena ni glòria: ni es justifica l'optimisme del Govern, ni s'esperen escenaris apocalíptics.

Aprofitem la conjuntura

L'economia espanyola tanca el 2016 amb un èxit generalitzat pel que fa a evolució de la majoria dels seus indicadors. No obstant, seria un gran error caure en el fàcil triomfalisme de creure que tot ha sigut perquè les coses s'han fet bé i no aprofitar aqu

La pressió fiscal, una amenaça

El dèficit públic és el principal problema econòmic d'Espanya i el factor que posa en risc el creixement, però la seva contenció no pot recaure exclusivament en les empreses i les famílies. El Govern recorre, una vegada més, a l'alternativa fàcil d'apujar

¿Gastar menys o ingressar més?

Per tenir la casa en ordre cal mirar no tan sols els ingressos sinó també les despeses. Però habitualment els ingressos, en particular quins impostos apujar, són el centre exclusiu d'atenció. Potser ha arribat l'hora de ser una mica políticament incorrecte

Eradicar la pobresa, al nostre abast

La pobresa energètica és un problema invisible des del carrer, un drama que es manté ocult a l'interior de les llars més vulnerables.

Pobresa energètica: ¿què esperem?

La pobresa energètica és un problema seriós a Espanya. Cada vegada és més urgent buscar solucions perquè la situació ha empitjorat en els últims anys.

Vulnerabilitat energètica: una realitat constatada

Es mesuri com es mesuri, una part significativa de les llars espanyoles experimenta condicions associades a la pobresa energètica

Europa, davant la pobresa energètica

Tot i ser un problema transversal, no hi ha un consens oficial europeu sobre la definició de pobresa energètica, cosa que genera un buit legal sobre com afrontar-la.

Acabar amb la pobresa energètica, un acte de justícia

La pobresa energètica, que afecta més del 8% de les llars catalanes, s'ha convertit en un nou problema social.

Actuar més enllà de la labor assistencial

No n'hi ha prou amb l'acció assistencial per afrontar la pobresa energètica, ja que no resol d'arrel el problema i no aborda el conjunt de factors que hi intervenen. S'ha de respondre a aquesta urgència social de manera preventiva i estructural.