Anar al contingut

Un motor amb reptes globals

Barcelona està entre les ciutats més atractives a nivell mundial. Perquè sigui referència per a l'activitat econòmica internacional, captar talent i inversions, ha de fomentar una imatge oberta i acollidora de persones, idees i projectes.

MERCÈ ROCA I PUIGVERT. Directora del Master of Science in International Business

Les ciutats s'han convertit en els motors de l'economia global. Són els pols de creació empresarial; els nuclis financers i comercials i, com a tals, de creació de riquesa, oportunitats de negoci, captació de talent i d'ocupació qualificada. Segons el Banc Mundial generen més del 80% del PIB, fet que explica la competència de les principals economies per potenciar al màxim les seves àrees urbanes. En aquest escenari Barcelona ocupa una posició preeminent, malgrat la seva dimensió relativament reduïda. Combina una ubicació i clima privilegiats amb valorats atractius culturals i d'esbarjo, i un segell de ciutat dinàmica, acollidora i oberta, d'una envejable qualitat de vida. El Reputation Institute ha reconegut aquests trets distintius atorgant-li el vuitè lloc al CityReptrak, rànquing entre les ciutats més atractives a nivell mundial.

El vertiginós creixement del turisme és un indicador inequívoc i la cara més visible, sovint controvertida, de l'èxit en la projecció internacional de Barcelona. Els últims 10 anys, el turisme a Catalunya ha crescut prop d'un 20%. El 2017 ha arribat als 19 milions de visitants (dades de l'Idescat). Segons el Departament d'Empresa i Coneixement, l'impacte econòmic del turisme a l'àrea de Barcelona és de 296.725 llocs de treball directes en 27.317 empreses dedicades al sector. Amb el Pla Estratègic de Turisme 2020 l'actual govern municipal vol preparar la ciutat per acollir fins a 30 milions de visitants. Els principals fronts d'actuació d'aquest pla són els problemes urbanístics, d'allotjament i sostenibilitat, que caldrà encarar per tal d'aconseguir una convivència harmònica del turisme amb la ciutadania i erradicar els abusos sorgits com a conseqüència de la massificació.

Promoure cimeres mundials

El rendiment econòmic del turisme massiu i de baix cost aporta un valor afegit limitat a la projecció internacional de la ciutat. En canvi, el desenvolupament d'un turisme relacionat amb activitats professionals, formatives o pròpiament culturals genera un impacte de major consistència i abast. És primordial centrar esforços en la promoció de cimeres mundials de la indústria, el comerç i els serveis, i convencions científiques i tècniques de gran afluència. El Mobile World Congress (MWC), amb els certàmens que s'organitzen al seu entorn, és el referent més notable.

Si atraure visitants és important, encara ho és més crear condicions per captar talent i inversions internacionals, i projectar a l'exterior les empreses locals. L'àrea de Barcelona és la seu de més de 6.500 empreses foranes i el destí de més del 20% de les inversions estrangeres, així com l'origen del 20% de les exportacions de tot l'Estat. També és bressol d'innovació tecnològica, amb unes 1.200 startups que generen 11.700 llocs de treball en els sectors de les telecomunicacions, internet i mòbil, tecnologies de la salut i biotecnologies, entre altres, d'un elevat potencial de creixement i d'internacionalització .

Per tal que la marca Barcelona sigui referència per a l'activitat econòmica internacional, cal que es posicioni i fomenti una imatge oberta i acollidora de persones, idees i projectes, amb el compromís unànime dels sectors públics i privats. Més enllà del seu branding, la ciutat ha de ser un veritable promotor empresarial i econòmic, crear millors condicions per a l'intercanvi comercial, la inversió i el desenvolupament i atraure empresaris i professionals d'alta qualificació. Això exigeix una administració àgil i transparent en la constitució, contractació i registre d'empreses; una fiscalitat competitiva, així com seguretat jurídica i estabilitat política i social.

L'esforç per potenciar l'activitat empresarial i l'accés als mercats més dinàmics es beneficia de la pertinença a la Unió Europea i dels nexes amb els països mediterranis. Tanmateix, la connectivitat de Barcelona té evidents i urgents necessitats de millora. Cal que es desenvolupi una autèntica intermodalitat logística internacional, que enllaci més intensament i eficaçment mitjans terrestres, aeris i marítims, i executar el llargament reclamat corredor del mediterrani. Sense oblidar la modernització i ampliació d'infraestructures locals com el transport metropolità, especialment el metro, o la finalització d'obres en curs com la transformació de la plaça de les Glòries o l'àrea de la nova estació de ferrocarril de la Sagrera, que alhora millorin la sostenibilitat ambiental.

El factor determinant del futur de la ciutat serà el seu capital humà: la concentració de talent i pensament, la capacitat creativa, emprenedora i d'innovació. Com a gran aliat, Barcelona compta amb una reconeguda excel·lència acadèmica, especialment destacable en el camp de l'economia i els negocis que, de la mà de l'atractiu de la ciutat, capta estudiants d'arreu del món al mateix temps que n'envia a l'estranger. Preservar aquesta posició avantatjada requereix revertir la davallada de recursos que han patit els centres universitaris i donar suport a la recerca, i la creació de laboratoris i incubadores empresarials.

En última instància, els reptes que Barcelona afronta per mantenir el seu atractiu van molt més enllà de la gestió del creixement del turisme. Ha de ser moderna i solvent, prioritzant la innovació i creativitat del capital humà i les empreses. Ha d'associar la seva marca a talent creatiu, productivitat i competitivitat; a una gestió intel·ligent, eficaç i sostenible dels seus recursos, tot aplicant el coneixement i la tecnologia per avançar i esdevenir una autèntica smartciy, sense perdre la seva identitat cosmopolita amarada de cultura mediterrània.