Laia Bonals

Redactora d'esports

Em vaig fer periodista per poder explicar històries. El món de l'esport amaga infinitat de vivències i experiències que mereixen ser explicades i, per a mi, el més important és poder donar veu a lluites socials que intentin millorar el món en què vivim. L'esport femení mereix ser vist, reconegut i escoltat i part de la meva vocació és posar el focus en elles.

Especialista en Esport femení i històries personals, entre d'altres

Ubicada/t a Barcelona