Antoni Segura

Catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona