INE (Institut Nacional d'Estadística)

INE (Institut Nacional d'Estadística)

L'Institut Nacional d'Estadística és l'organisme espanyol encarregat dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat