G-7

Reunions dels set països amb economies més potents: Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i Regne Unit