fins al 7 de desembre

Els autònoms es podran inscriure en el registre del Govern a partir de dilluns

Els 10.000 treballadors per compte propi que van accedir a la primera ajuda no podran optar a aquesta nova convocatòria

Els autònoms es podran inscriure en el registre del Govern a partir de dilluns

ALVARO MONGE

Es llegeix en minuts

Acn

El DOGC ha publicat aquest divendres l’ordre per activar el registre previ per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms, que s’obrirà a partir del dilluns 30 de novembre a les 9 hores i es tancarà el 7 de desembre a les 15 hores.

L’ordre d’inscripció en el registre no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajuda, que el Govern encara no ha precisat i que es negociarà conjuntament al Consell Català del Treball Autònom, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del 2020 i 2021.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia serà equivalent a demanar l’ajuda, i no serà necessari realitzar cap altre tràmit.

Els 10.000 beneficiaris de la subvenció del 9 de novembre no podran optar als nous ajuts. De fet, la prestació tampoc serà compatible amb la convocatòria que va fer el Departament de Treball per donar subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Per ara, el Govern –que ha creat un grup especial amb Vicepresidència, la Conselleria de Presidència, Treball i Polítiques Digitals per tractar els ajuts– continua analitzant com es resoldrà la convocatòria i com concretaran els ajuts, i de quina quantitat seran.

La inscripció la podran fer els autònoms donats d’alta en el règim RETA o una mutualitat que fan l’activitat com a persona física a títol individual amb treballadors a càrrec o sense. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte d’altri d’aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l’any passat.

També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no hi pot haver més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les sis persones.

Et pot interesar

En el cas de socis de cooperatives que cotitzen en el RETA o en una mutualitat, també s’hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d’un màxim de sis persones. A més, és necessari que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin donades d’alta en el RETA o en una mútua des d’abans de l’1 d’octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de les persones físiques que en el passat exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l’activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.