Carol Álvarez

Subdirectora d'El Periódico

Subdirectora d' El Periódico. Cultura, tendèncieis socials i Barcelona.

Newsletter setmanal 'Con Letra de Mujer', que reuneix temes d'actualitat i lleure amb mirada femenina.

Especialista en Cultura, societat, Barcelona