25 d’oct 2020

Anar al contingut

Només per treballar

Madrid difon un justificant de mobilitat per entrar i sortir de les zones confinades

El Govern madrileny comparteix a internet el certificat per desplaçar-se, però només el que permet anar a treballar

El Periódico

Madrid difon un justificant de mobilitat per entrar i sortir de les zones confinades

La Comunitat de Madrid ha elaborat i ha difós als seus canals oficials d’informació, un model orientatiu de certificat per justificar l’entrada i sortida de les 37 zones afectades per les restriccions de mobilitat, que han entrat en vigor aquest dilluns.

El certificat, que està orientat a aquelles persones que surten de les àrees restringides a treballar, recolliria les dades del treballador: nom, DNI i també nom de l’empresa, NIF i domicili. Es pot descarregar en un enllaç d’aquest tuit.

Posteriorment, especificaria que com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’Ordre 1178/2020, de 18 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, pot desplaçar-se al lloc de treball per al compliment de les seves obligacions laborals, professionals o empresarials.

Per la seva banda, l’empresa hauria de tornar a indicar el nom de la persona afectada i el seu DNI i especificaria que és «resident en una de les zones afectades per les restriccions de mobilitat establertes per l’Ordre 1178/2020, de 18 de setembre, de la Conselleria de Sanitat» així com que «forma part de l’empresa». També caldria detallar el lloc on exerceix la seva tasca professional.

Per controlar la sortida i entrada d’aquestes zones, els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat faran controls aleatoris, que seran de caràcter informatiu només durant les primeres 48 hores.

Excepcions

Més de 850.000 madrilenys, que representen el 13% de la població, veuen des d’avui restringida la seva mobilitat per intentar frenar l’avenç del coronavirus a la comunitat.

Així, es restringeix l’entrada i sortida de persones excepte per acudir a a centres, serveis i establiments sanitaris, per complir obligacions laborals, professionals, empresarials o legals, per assistir a centres docents i educatius, per tornar a la residència habitual, per a l’atenció de persones dependents o per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.

A més, s’inclouen en les excepcions els desplaçaments per realitzar actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials; realitzar renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables; realitzar exàmens o proves oficials inajornables; a causa de força major o situació de necessitat o per qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament justificada i acreditada.