Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

Rèplica municipal: "Un 87% de la ciutadanía pot arribar al seu CAP en transport públic sense fer cap transbord"

Rèplica municipal: "Un 87% de la ciutadanía pot arribar al seu CAP en transport públic sense fer cap transbord"

ÁLVARO MONGE

 Benvolguda Cristina, li escrivim en relació a la seva carta sobre mobilitat a la ciutat publicada a EL PERIÓDICO el passat 20 de febrer.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Un estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona per analitzar el grau de cobertura directa a peu i en transport públic dels equipaments sanitaris de la ciutat ha conclòs que un 87% de la ciutadania pot arribar al seu CAP en transport públic sense fer cap transbord. En el cas dels hospitals un 71% de la ciutadania té garantida l'accessibilitat directa al seu hospital de referència.

Aquesta cobertura ha sigut possible gràcies a la implementació de projectes com la Nova Xarxa de Bus, però gràcies al manteniment de les línies convencionals que asseguren la connexió del transport públic amb els centres mèdics de la ciutat.

A banda, durant els darrers anys s’han dut a terme diverses actuacions per millorar l’accessibilitat als centres sanitaris. Entre d’altres podem mencionar la posada en marxa del bus a demanda del Farró-Galvany, que millora la cobertura sanitària del CAP Adrià o l’Hospital Plató.

El servei de bus a demanda també està disponible actualment a Torre Baró, al sector de Vallbona Nord, als barris de Montbau i la Vall d’Hebron i es preveu l’ampliació en els propers anys d’aquest servei a noves zones de la ciutat seguint les línies del Pla de Mobilitat Urbana 2024.

Aquest pla de mobilitat té per objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments a la ciutat es realitzin a peu, en bicicleta o en transport públic i transformar els hàbits de mobilitat que s’han imposat en els darrers 50 anys i limitar notablement l’ús del vehicle privat.

A més, l’Ajuntament promou la mobilitat segura en tots els mitjans de transport mitjançant campanyes informatives i sancionadores. També es fan campanyes destinades als patinets, i la Guàrdia Urbana lidera campanyes periòdiques destinades als VMP per garantir que es compleixin les condicions de circulació d’aquests vehicles. Per exemple, en la darrera campanya s’han denunciat 459 patinets per infraccions comeses en les dos primeres setmanes de març.

Malgrat que la normativa d’aquests vehicles es determina a nivell estatal, des de l’Ajuntament s’aconsella l’ús d’assegurança per patinets elèctrics i és obligatori disposar d’ella per la realització d’activitats comercials. Podeu consultar la normativa específica dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes a internet.

Pel que fa a l'accessibilitat mitjançant escales mecàniques i ascensors l’Ajuntament ha fet una aposta per incrementar-ne el nombre, especialment als barris de muntanya. Així, entre 2019 i 2022, s’ha produït un increment del 23% en el nombre d’escales mecàniques i ascensors. També es faran intervencions per renovar una vintena d’escales mecàniques, i 15 més es convertiran en reversibles.

Respecte a la xarxa de metro, del total de 165 estacions n’hi ha 153, un 93%, que estan equipades amb ascensors de connexió entre el carrer, el vestíbul i les andanes. Del 8% restant, quatre estacions (els intercanviadors d’Espanya i Maragall) estan en obres i la resta en licitació o tramitació, a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Per últim, resulta prioritari per l’Ajuntament recuperar per a la ciutadania una part de l’espai que actualment ocupen els vehicles privats. L’objectiu és aconseguir un espai públic saludable, amb més verd, més just i segur, que afavoreixi les relacions socials i l’economia de proximitat.

Esperem haver contribuït a informar-los sobre els temes dels quals parla en el seu escrit i agraïm el seu compromís, que compartim, amb la mobilitat i l’accessibilitat a la nostra ciutat. 

Participacions delslectors

Mésdebats