Francisco Veiga

Professor d'Història Contemporània de la UAB i coordinador d'Eurasian Hub.