Antonio Sitges-Serra

Vicepresident de Federalistes d'Esquerres.