pandèmia de la Covid-19

Aragó sacrificarà 92.700 visons d'una granja a la Pobla de Valverde

S'ha detectat el 86,67% de positius en Covid-19 en una mostra aleatòria

Agricultura estudia dues hipòtesis, tant la transmissió d'humans a animals, com al revés

2
Es llegeix en minuts
Laura Carnicero (El Periódico de Aragón)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient del Govern d’Aragó ha ordenat el sacrifici dels 92.700 visons de l’explotació de la Pobla de Valverde (Terol), el titular dels quals és Secapiel SL. La direcció general de Qualitat i Sanitat Alimentària va procedir a la immobilització cautelar de granja el 22 de maig del 2020, quan 7 dels seus treballadors van donar positiu per Covid-19. Des d’aleshores s’ha anat fent un seguiment als animals i no s’ha permès l’entrada ni sortida d’exemplars –ni subproductes– de l’explotació. No obstant, es va comprovar que l’empresa complia tots els requeriments en matèria de sanitat animal i es van comunicar les mesures relacionades amb la bioseguretat a seguir.

Els primers tests es van realitzar el 28 de maig i seguint el protocol establert pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, es va seleccionar una mostra aleatòria de set animals a què se’ls va realitzar un test d’RT-PCR al Laboratori de Referència Nacional de Diagnòstic de Malalties en Animals del Ministeri, situat a Algete (Madrid). Els resultats es van conèixer el 3 de juny i van ser negatius.

El Govern d’Aragó decideix mantenir la immobilització i continuar amb el seguiment dels animals en l’explotació, el 8 de juny es fa un segon mostreig, prenent 20 mostres de sèrums i hisops orofaringis, rectals i traspuats d’òrgans interns, amb 1 positiu no concloent davant la SARS-CoV-2, davant d’aquests indicis d’infecció es decideix continuar fent proves en l’explotació, tal com informa ‘El Periódico de Aragón’, diari de Prensa Ibérica, grup editor d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

El 22 de juny es fa un tercer test en el qual se selecciona una mostra aleatòria de 30 exemplars. Els resultats confirmen 5 positius, cosa que equival al 16% de la mostra seleccionada.

Abans de prendre una decisió que suposaria un greu perjudici econòmic per al titular de l’explotació, el Departament d’Agricultura ordena un quart mostreig a 90 d’exemplars que es realitza el 7 de juliol. Els resultats, que es coneixen aquest mateix dilluns 13 de juliol, determinen 78 positius, el 86, 67% de la mostra.

Després dels resultats obtinguts, el Govern d’Aragó estableix com a mesura preventiva el sacrifici dels 92.700 visons que actualment hi ha en l’explotació. Si bé, durant aquest temps no s’ha detectat un comportament anòmal en els animals ni s’ha produït un increment en la seva mortalitat.

L’ordre de sacrifici serà executada directament pel mateix Departament d’Agricultura, amb el suport de l’empresa pública SARGA i adoptant totes les mesures de bioseguretat necessàries.

Notícies relacionades

El sacrifici obligatori s’ha ordenat en aplicació de l’establert per la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal –que contempla la indemnització–, a les disposicions del qual i previsions és precís remetre’s.

Es pot aclarir que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient no pot determinar si existeix transmissió d’humans a animals o viceversa, ja que tal conclusió ha de ser objecte d’un altre estudi i que aquesta decisió es pren com a mesura preventiva».