06 jul 2020

Anar al contingut

desescalada de la crisi del coronavirus

Fases 2 i 3: què es pot fer a Espanya a partir de dilluns

Saber el que està permès o no en cada pas de la tornada a la nova normalitat és fonamental per evitar rebrots del coronavirus que ja ha matat a Espanya més de 40.000 persones

El Periódico

A partir del dilluns 8 de juny, la població espanyola es trobarà en fase 2 o fase 3 de la desescalada cap a la «nova normalitat», concepte encunyat pel Govern de Pedro Sánchez.

Saber el que es pot fer i el que no és fonamental per evitar rebrots del coronavirus. 

Aquests són els detalls:

+ FASE 2

- Es reforça la mobilitat als ciutadans i es redueixen les restriccions en la reobertura de nombroses instal·lacions i serveis, tot i que es mantenen algunes restriccions.

-Les mesures de la fase 2 afecten tota la població dels territoris en aquella fase, amb l’excepció de les persones que presentin símptomes, estiguin en aïllament domiciliari o en quarantena per un diagnòstic per Covid-19 o perquè són contacte íntim.

-Les persones vulnerables podran fer ús de les noves condicions sempre que la seva condició clínica estigui controlada i sota rigoroses mesures de protecció.

-Es pot circular per la província, illa o unitat territorial de referència en grups màxims de 15 persones. No hi ha límit d’integrants del grup si les persones són convivents.

-Es mantenen les mesures de seguretat i higiene establertes, com la distància mínima de seguretat de dos metres.

-Les persones de fins a 70 anys poden realitzar activitat física no professional a qualsevol franja horària excepte entre les 10:00 i 12:00 hores i entre les 19:00 i 20:00 hores.

-Les vetlles podran realitzar-se amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o 15 persones en espais tancats. La comitiva per al comiat de la persona difunta es restringeix a un màxim de 25 persones.

-Es permetrà l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi un 50% de l’aforament.

-Els casaments poden realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, sempre que no se superi el 50% de l’aforament. Podran assistir-hi un màxim de 100 persones en espais a l’aire lliure o de 50 persones en espais tancats.

-Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball. Per als que vagin als seus centres, s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per complir les mesures d’higiene i prevenció per als treballadors.

-Garantir disponibilitat de gels hidroalcohòlics, substituir l’empremta en el fitxatge per un altre sistema o desinfectar el dispositiu, i quan no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal assegurar equips de protecció adequats al nivell de risc.

-Si algun treballador té símptomes, s’haurà de col·locar la mascareta i contactar amb el telèfon habilitat o centre de salut, i haurà d’abandonar el lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Ajustaments horaris en entrades i sortides per evitar concentracions.

-Neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys dues vegades al dia i dels llocs de treball després del canvi de torn.

-La distància entre venedor i client serà d’almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barrera, o de dos metres sense aquests elements.

-En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància, com perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció adequat al nivell de risc.

-Emprovadors ocupats per una persona i desinfecció després del seu ús.

-Obertura de locals amb independència de la seva superfície, amb els requisits següents: 40% de l’aforament total als locals comercials, a cada una de les plantes; distància mínima de dos metres entre clients i horari d’atenció prioritari per a persones de més de 65 anys.

-Poden reobrir els parcs o centres comercials, amb aforament del 30% a les zones comunes i del 40% als locals individuals. No es poden fer servir les zones recreatives.

-Hi podrà haver rebaixes, sempre respectant les mesures de seguretat i higiene i evitant aglomeracions. Hauran de cessar immediatament les accions comercials o de promoció si resultés necessari.

-Es podran obrir mercats a l’aire lliure, amb una limitació a un terç de les parades habituals i limitant l’afluència per mantenir la distància de seguretat de dos metres.

-Les comunitats autònomes poden obrir centres educatius no universitaris i de formació. També es permet als titulars l’obertura d’acadèmies i autoescoles, limitant l’aforament a un terç i prioritzant la formació ‘online’.

-Es permet el consum al local en una taula sense superar el 40% de l’aforament, percentatge que les comunitats poden modificar entre els límits del 30 i el 50%.

-Terrasses a l’aire lliure amb el 50% de les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules.

-No es permet l’obertura de discoteques ni bars d’oci nocturn.

-Neteja i desinfecció entre un client i un altre, jocs de taula d’un sol ús i dispensadors de gels.

-Es fomentarà el pagament amb targeta i s’evitarà l’ús de cartes de menú.

-Es flexibilitzen les mesures per a l’accés a biblioteques, sales d’exposicions i monuments.

-Tots els cines, teatres, auditoris i espais similars poden reprendre l’activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin un terç de l’aforament autoritzat.

-Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals poden realitzar entrenament bàsic de manera individual.

-Els clubs esportius professionals o societats anònimes esportives poden desenvolupar entrenaments de caràcter total dirigits a la fase prèvia de la competició, incloent-hi accions en grup de fins a un màxim de 14 persones.

-Es permet la represa de la competició de les lligues professionals, sense públic i a porta tancada. Es permet l’entrada de mitjans de comunicació per a la retransmissió de la competició. El Consell Superior d’Esports, abans de l’inici de la competició, determinarà el nombre de persones que podran accedir als estadis i pavellons.

-Es regula l’obertura d’instal·lacions esportives cobertes i piscines esportives.

-Poden reobrir les zones comunes d’hotels i establiments turístics, fins a cobrir un terç de l’aforament que determini l’establiment.

-Poden reobrir-se les piscines i spas de l’establiment, amb limitacions.

-Es poden obrir al públic les piscines recreatives, amb l’aforament màxim d’un 30% de la capacitat de la instal·lació. Si no es pot mantenir la distància de seguretat entre usuaris es reduirà l’aforament.

-Per accedir a la piscina és necessari concertar cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació.

-S’hauran de netejar i desinfectar els equips i materials habituals com vasos, surades, material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles, així com qualsevol altre que estigui en contacte amb els usuaris.

-La neteja i desinfecció de superfícies en contacte freqüent amb les mans dels usuaris, com poms de les portes dels vestidors, o baranes, es realitzarà almenys tres vegades al dia.

-S’ha d’establir una distribució espacial d’usuaris per garantir la distància de seguretat mitjançant senyals a terra limitant els espais. Els objectes personals, com tovalloles, han d’estar dins del perímetre de seguretat.

-No es poden utilitzar les dutxes dels vestidors de les piscines ni les fonts d’aigua.

-Es pot accedir a les platges de la mateixa província, illa o unitat territorial de referència establerta en el pla de desescalada. Els ajuntaments podran establir limitacions d’accés, que en tot cas serà gratuït, i d’aforament, per assegurar que es respecta la distància interpersonal d’almenys dos metres entre banyistes.

-Es poden utilitzar dutxes, lavabos i vestidors a les platges però no a les piscines, limitant l’ocupació a una persona, tret que necessiti assistència.

-Els objectes personals com tovalloles, gandules i elements similars es disposaran de manera que es garanteixi un perímetre de seguretat de dos metres respecte a altres usuaris, amb excepció del cas de banyistes convivents o de grups que no superin les 15 persones.

-A la platja hi ha permesa la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, i que permetin mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.


+ FASE 3:

-Es podrà consumir novament dins de bars i restaurants, on les terrasses a l’aire lliure ampliaran l’aforament al 75%. Consumir a la barra estarà permès, sempre que es garanteixi una separació mínima de dos metres.

-Desapareixeran de les taules productes d’autoservei com ara portatovallons, pots d’escuradents, setrilleres i altres estris similars i es prioritzaran monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.

-Les cerimònies nupcials es podran fer en tota mena d’instal·lacions ja sigui en espais a l’aire lliure o tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament i, en tot cas, un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 persones en llocs tancats.

-Les piscines i poliesportius es podran utilitzar a tot Espanya al 30% de l’aforament, fins i tot a les zones que estiguin encara en la fase 1.

-Tornen les competicions esportives.

Reobertura de locals comercials minoristes al 50% amb independència de la seva superfície.

També obriran les zones comunes i recreatives dels centres comercials al 40% i les botigues, al 50%.

-Les zones comunes en hotels i allotjaments turístics obren també al 50%.

-Es podran fer activitats culturals en biblioteques i museus.

Tots els cines, teatres, auditoris, circs i espais d’espectacles podran desenvolupar la seva activitat, si compten amb butaques preassignades i no superen la meitat de l’aforament autoritzat a cada sala.

-S’amplien a 30 persones els grups per fer activitats de turisme actiu i el guia estarà permès, en grups màxims de 20 persones, però no es permetran les audioguies ni els fullets.

-Es podran celebrar congressos amb un límit de 80 assistents.

-Els zoològics i aquaris tornen a obrir al 50% de l’aforament.

-Casinos, salons de joc i recreatius, rifes, tómboles, locals d’apostes tornen a obrir sempre que no se superi el 50% de l’aforament permès i s’haurà de garantir la higienització, cada dues hores, de les fitxes de casino i de les cartes de joc.

També es permet la realització d’activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil, amb un màxim de 200 persones en espais oberts i 80 en interiors.

-La Moncloa recorda que no podran fer ús d’aquestes habilitacions les persones que presentin símptomes, les que estiguin en aïllament domiciliari o quarantena per un diagnòstic per Covid-19 o perquè són un contacte estret.