LA NOVA NORMALITAT

¿Com funcionaran el confinament i el toc de queda a Catalunya amb les noves restriccions?

  • La mobilitat quedarà restringida a l’àmbit comarcal, almenys, fins al 26 d’abril

¿Com funcionaran el confinament i el toc de queda a Catalunya amb les noves restriccions?
Es llegeix en minuts

Jose Rico

L’evolució de la tercera onada del coronavirus ha obligat la Generalitat a adoptar restriccions que limitaran la mobilitat. A continuació resolem alguns dubtes sobre les últimes mesures relacionades amb el confinament i el toc de queda.

¿Puc entrar o sortir de Catalunya?

No. El confinament perimetral de la comunitat es manté i només s’autoritzaran les entrades i sortides per motius justificats. Aquestes són les principals excepcions, que sempre hauran d’estar acreditades documentalment:

-L’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

-Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals degudament acreditades.

-L’assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloent-hi les escoles d’Educació Infantil.

-El retorn al lloc de residència habitual o familiar.

-L’assistència i la cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

-Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances o estacions de subministrament en territoris limítrofs.

-Les actuacions requerides o urgents davant òrgans judicials, públics o notarials.

-La renovació de permisos i documentació oficial i altres tràmits administratius que no es puguin ajornar.

-La realització d’exàmens o proves oficials també inajornables.

-Les activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs i l’assistència a competicions esportives oficials d’àmbit estatal, internacional o professional autoritzades.

-Situacions a causa de força major, necessitat o qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament acreditada.

¿Puc desplaçar-me dins de Catalunya?

La mobilitat interior queda restringida a l’àmbit comarcal a tot Catalunya a partir del 9 d’abril, i sempre dins del mateix grup bombolla. Aquesta mesura serà vigent, almenys, fins al 26 d’abril.

¿A quina hora es pot tornar a casa després d’un sopar familiar?

A les 22.00 hores, ja que el toc de queda serà vigent al llarg de totes les fases i només s’aixecarà quan hagi acabat la desescalada. No obstant, durant el pont de Sant Josep (del 17 al 21 de març) i Setmana Santa (del 26 de març al 9 d’abril), el toc de queda s’inicia a les 23.00 hores. En tots els casos finalitzarà a les 6.00 hores.

¿Quanta gent podrà reunir-se a casa per dinar o sopar?

Et pot interesar

Les reunions socials són limitades a sis persones.

La desescalada a Catalunya, per sectors