Dos anys de pandèmia

Primera Setmana Santa sense restriccions per la covid a Catalunya

Primera Setmana Santa sense restriccions per la covid a Catalunya

Danny Caminal

5
Es llegeix en minuts
El Periódico

Catalunya, com altres comunitats, afronta la seva primera Setmana Santaen temps de pandèmia sense restriccions. Les vacances de primavera, entre el dissabte 9 i el dilluns 18 d’abril, seran el més semblant que recordem a les viscudes abans de la irrupció del virus.

Aparcat ja el passaport Covid en bars i restaurants, i amb l’oci nocturn reobert, l’única obligació serà la de portar la mascareta en interiors i en el transport públic, tot i que hi ha recomanacions per evitar contagis. Són aquestes:

ACTIVITATS CULTURALS

Concerts, cines, teatres, auditoris, sales de concerts, circs i similars

 • Sense límit d’aforament.
 • S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i, tant en espais tancats com l’aire lliure, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions.

Activitats culturals, arxius, biblioteques, museus, sales d’exposició i galeries d’art

 • Sense límit d’aforament.

Cultura popular i tradicional

 • Tant a l’aire lliure com en espais tancats s’establiran mesures organitzatives de control d’aglomeracions, i si tenen lloc en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Les festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones s’hauran d’ajustar als àmbits considerats en la resolució vigent.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Obertura de parcs d’atraccions i fires d’atraccions sense límit d’aforament.
 • Es permet l’obertura d’activitats lúdiques que es desenvolupen en espais tancats (chiquiparks, etcètera) amb unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

MESURES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ

Ús obligatori de la mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys en:

 •     Espais tancats d’ús públic o oberts al públic.
 •     En el transport públic.
 •     En esdeveniments multitudinaris drets. També si els assistents estan asseguts i no hi ha distància d’1,5m.

Espais oberts

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

Higiene

 • Higiene freqüent de mans.
 • Evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid han de contactar amb el sistema públic de salut.

OCI NOCTURN


S’ha de garantir la ventilació mínima. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

L’ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeixi.

Es permet el ball amb mascareta.

S’establiran sistemes de control de fluxos que evitin les aglomeracions.

 • Els serveis de bar i de restauració han de complir els requisits de l’apartat «Àmbit de l’hostaleria i restauració».

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • En espais interiors i terrasses s’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 • L’ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeixi.
 • A l’interior s’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Es recomana que el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules sigui de 10 persones, tant a l’interior com en terrasses i espais a l’aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Es pot ballar, en el cas de salons de banquets, amb mascareta.

ESPORT

 • S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats.
 • En les activitats esportives en interiors és obligatori l’ús de mascareta (excepte en les piscines).
 • En el cas de carreres i activitats exteriors, la sortida ha de ser escalonada per mantenir la distància i serà necessari portar la mascareta sempre que no s’estigui realitzant l’activitat.
 • Als vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • En espais tancats ha de garantir-se el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions i es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 •  Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones:
 • Si són a l’aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
 • Si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.
 • En cada espai sectoritzat s’ha de garantir el control de fluxos d’accés i sortida i als lavabod. L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
 • L’accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
 • S’ha de portar la mascareta en tot moment dins de la instal·lació.COMERÇ

 • Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 hores i les 6.00 hores.
 • En l’activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s’establiran mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l’ús de mascareta.
 • Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions i es recomana que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
 • Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

ACTIVITATS LABORALS I PROFESSIONALS

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures perquè els empleats puguin realitzar teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.
 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones en els espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, o bé quan hi hagi desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, una vegada la persona treballadora està en el seu lloc de treball i realitzant tasques que no comporten mobilitat, l’ús de la mascareta també és aconsellable, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.