06 juny 2020

Anar al contingut

Rèplica municipal a la carta sobre l'ús de bosses de plàstic per recollir els excrements dels gossos

Ester López

Rèplica municipal a la carta sobre l'ús de bosses de plàstic per recollir els excrements dels gossos

DIEGO AZUBEL

En resposta a la carta d'Antonia Ramon, 'Pensemos en el número de bolsas de plástico que se usan diariamente para los excrementos de los perros', l'informem que l'article 23 de l'actual Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals estableix que "les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics han de recollir les deposicions immediatament, prioritàriament amb sistemes impermeables i estancs, i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients i als contenidors o dipòsits d'escombraries".

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Per tant, el material de les bosses per recollir les deposicions dels animals de companyia hauria de ser, prioritàriament, impermeable, la qual cosa no casaria amb el suggeriment de la lectora de fer servir bosses de paper.

De tota manera, des de l'Ajuntament de Barcelona ens sumem a la preocupació de la lectora i suggerim que les bosses que s'utilitzin per recollir els residus dels animals estiguin elaborades amb materials biodegradables.

En aquest sentit, recordem que, des de l'any 2012, l'Ajuntament de Barcelona compta amb un Pla de Prevenció de Residus, amb la missió de fomentar la reducció de deixalles a la ciutat involucrant tots els agents implicats -ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions-, per tal d'avançar cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l'ús dels recursos i amb una major internalització de costos ambientals.

Participacions delslectors

Mésdebats