Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

"És imprescindible que es continuïn publicant les dades sobre les inversions de l'Estat a les autonomies"

"És imprescindible que es continuïn publicant les dades sobre les inversions de l'Estat a les autonomies"

Zowy Voeten

Rubén Gil

El passat divendres, a través d'una notícia publicada a EL PERIÓDICO, vam conèixer les intencions de l'Estat d'aturar la publicació de les xifres d'inversió territorialitzada.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

L' últim informe de l'IGAE (Intervención General del Estado) sobre la inversió executada de l'Estat a Catalunya, datat del 22 d'octubre de 2022, va posar de manifest la manca d'inversió al territori, amb només un 15,7% d'execució pressupostària al primer semestre de 2022. Això significa que dels 2.207 milions d'euros pressupostats per a Catalunya per a l'any 2022 (sense incloure la indemnització de 1.070 milions a Abertis), només s'havien executat 347 milions d'euros.

Aquesta baixa execució no és sorprenent; el 2021, només es va executar un 35,7% a Catalunya, molt lluny del 67,1% de mitjana a la resta de territoris. Això ens porta a una mitjana d'inversions de l'Estat a Catalunya del 60% entre 2015 i 2021, un percentatge notablement inferior a la mitjana del conjunt de les comunitats (75,5%).

La decisió d'aturar la publicació de dades tan rellevants com les de l'execució de la inversió territorialitzada de l'Estat va en contra del calendari d'estadístiques 2021-2024 i de la llei general pressupostària, que obliga la IGAE a informar amb caràcter semestral sobre el grau d'execució de la inversió real del Sector Públic Estatal en cada comunitat autònoma (art. 135).

A més, suposa un greu retrocés quant a transparència i limita de manera significativa el poder de fiscalització de la ciutadania i de les institucions sobre el repartiment de les inversions de l'Estat. Això no sols pot dificultar la rendició de comptes, sinó que també pot limitar l'aplicació d'ajustos i millores en el repartiment d'inversions.

És essencial defensar la continuïtat de la publicació d'aquestes dades i l'execució del 100% de les inversions previstes a la llei de pressupostos. La transparència, l'equitat en les inversions de l'Estat i els compliments pressupostaris són fonamentals per al progrés i la cohesió territorial.

Participacions delslectors

Mésdebats