L’accés a la universitat

Selectivitat a Catalunya 2023: novetats i normes de les PAU

Consells pràctics per afrontar els exàmens de selectivitat

Aquestes van ser les notes de tall 2022 a Catalunya: cercador i llista per carreres

Selectivitat a Catalunya 2023: novetats i normes de les PAU
5
Es llegeix en minuts
El Periódico

Un any, s’estan a punt de celebrar els exàmens de la selectivitat, les proves que donen accés a la universitat. Aquest 2023, les PAU s’avancen una setmana respecte a l’edició del 2022. Així, els exàmens a Catalunya seran els dies 7, 8 i 9 de juny.

Notícies relacionades

Els estudiants que es presenten a la selectivitat aquest anys són l’última promoció de batxillerat amb un currículum previ a l’actual llei, la Lomloe. No obstant, els canvis que es trobaran en el model d’exàmens seran mínims. El model futur encara es troba en fase de debat al Ministeri d’Educació.

¿Quan són les PAU? ¿Quins són els horaris dels exàmens? ¿On cal anar a examinar-se? ¿Quan es publiquen els resultats? ¿Quan surten les notes de tall? Totes aquestes són preguntes a què dona resposta aquesta guia ràpida sobre la selectivitat 2023 a Catalunya.

Les dates dels exàmens

Els estudiants catalans s’examinaran aquest any els dies 7, 8 i 9 de juny.

Els horaris dels exàmens

Dimecres, 7 de juny

8.00 - 9.00 hores: comprovació de dades de l’alumnat

9.00 - 10.30 hores: llengua castellana i literatura

10.30 - 12.00 hores: descans

12.00 - 13.30 hores: llengua estrangera

13.30 - 15.00 hores: descans

15.00 - 16.30 hores: anàlisi musical / ciències de la terra i de medi ambient / cultura audiovisual / física / geografia

Dijous, 8 de juny

8.00 - 9.00 hores: comprovació de dades de l’alumnat

9.00 - 10.30 hores: història

10.30 - 12.00 hores: descans

12.00 - 13.30 hores: dibuix artístic / llatí / matemàtiques

13.30 - 15.00 hores: descans

15.00 - 16.30 hores: dibuix tècnic / història de l’art / història de la filosofia / literatura castellana / química

Divendres, 9 de juny

8.00 - 9.00 hores: comprovació de dades de l’alumnat

9.00 - 10.30 hores: llengua catalana i literatura

10.30 - 12.00 hores: descans

12.00 - 13.30 hores: electrotècnia / fonaments de les arts / grec / matemàtiques aplicades a les ciències socials

13.30 - 15.00 hores: descans

15.00 - 16.30 hores: biologia / disseny / economia de l’empresa / literatura catalana / tecnologia industrial

Com és habitual, els alumnes amb necessitats educatives especials (per exemple, per dislèxia, TDA o TDAH) tindran un tribunal ordinari específic. Les dates dels exàmens són les mateixes, però aquests alumnes tindran 30 minuts més per realitzar les proves. Així, els primers exàmens seran de 9.00 a 11.00 hores; els de la segona franja, de 12.00 a 14.00 hores, i els de la tarda, de 15.00 a 17.00 hores.

El lloc d’examen

A partir del divendres 2 de juny, cada alumne podrà consultar al portal d’accés a la universitat el lloc on ha d’anar a examinar-se.

¿Què he de portar?

Els dies d’examen és obligatori portar el DNI i el full de la matrícula. Per a algunes matèries es pot portar material específic complementari. Aquí pots consultar el material, a l’apartat ‘Matèries de les PAU’.


¿Què passa si arribo tard?

Has d’adreçar-te al president del tribunal per veure si es pot solucionar el problema. Si no és així, hauràs d’esperar a la convocatòria següent.

¿Què passa si perdo les etiquetes identificatives?

Has d’adreçar-te al president del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre les incidències que sorgeixin.

¿Què passa si tinc més d’un examen a la mateixa hora?

Podràs fer els exàmens un darrere l’altre, sense sortir de l’aula, al mateix tribunal i el mateix dia de l’examen.

¿He d’entregar un examen si l’he deixat en blanc?

Sí. L’accés a l’aula implica sempre l’entrega obligatòria del quadern d’examen degudament etiquetat, tot i que s’hagi deixat en blanc. Si no entregues un examen en la fase general, això equival a un ‘no presentat’ en la matèria i a un ‘no apte’ en la nota d’accés. En la fase específica, si no entregues l’examen, això equival a un ‘no presentat’ i no ponderarà per al càlcul de la nota d’admissió.

Els resultats de les PAU

Els resultats dels exàmens es penjaran el 22 de juny al mateix portal d’accés. Allà els alumnes també es podran descarregar un certificat de les PAU amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dona la mateixa validesa que un original.

Revisió d’exàmens

Una vegada publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar el seu examen o exàmens perquè no està d’acord amb la puntuació obtinguda ho podrà sol·licitar del 22 al 26 de juny. Les sol·licituds es fan al portal d’accés. L’alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Les dues opcions s’exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de matemàtiques i una nova correcció d’història, per exemple. El resultat d’aquesta revisió es donarà a conèixer el 6 de juliol.

I qui vulgui veure l’examen ho podrà fer del 6 al 10 de juliol, només si abans ha demanat la revisió. Per sol·licitar-lo, l’alumne haurà d’enviar el document oficial de sol·licitud de revisió d’exàmens degudament omplert i firmat junt amb una còpia del DNI a l’adreça electrònica coordinaciopau.reu@gencat.cat amb el tema ‘sol·licitud veure exàmens revisió PAU convocatòria ordinària o extraordinària’. Una vegada finalitzi el termini de sol·licituds, el 10 de juliol, s’enviarà un correu electrònic a l’estudiant per informar-lo del dia, l’hora i el lloc on haurà d’acudir per veure l’examen.

Les notes de tall

La nota de tall correspon a la de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un determinat grau. No és una nota fixa, sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. De moment no es coneix la data en la qual es faran públiques les notes de tall 2023. En la convocatòria 2022, les notes de tall es van publicar el 13 de juliol. De tota manera, els alumnes poden fer un primer càlcul de la nota de tall quan sàpiguen els resultats dels seus exàmens de selectivitat. Així mateix, per fer-se una idea, també es poden consultar les notes de tall de la selectivitat 2022.