a partir d'aquest dilluns

Beques 2020-2021: com podeu sol·licitar els ajuts del Ministeri d'Educació

Més de 600.000 alumnes de diferents àmbits rebran 1.900 milions d'euros

Beques 2020-2021: com podeu sol·licitar els ajuts del Ministeri d'Educació

JORDI V. POU

5
Es llegeix en minuts
El Periódico

Els estudiants poden des del 9 d’agost presentar la seva sol·licitud per a beques i ajuts a l’estudi de cara al curs 2020-2021, tal com publica el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els ministeris d’Educació i d’Universitats expliquen que el departament que dirigeix Isabel Celaá ha posat en marxa una web que recull els tres tipus de beques i ajuts, amb un detallat apartat informatiu per realitzar tot el procés de sol·licitud.

Tipus de beques i ajuts

 • Beques d’FP, batxillerat i altres estudis no universitaris.

 • Beques universitàries.

 • Ajuts per a alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu, inclòs l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Termini per sol·licitar-les 

 • Beques FP, batxillerat i d’altres: des del 9 d’agost a l’1 d’octubre.

 • Beques universitat, grau i màster: des del 9 d’agost a l’15 d’octubre.

 • Altres ajuts: des del 9 d’agost al 30 de setembre.

Quantitat

El Govern assegura que la quantitat de beques i ajuts augmenta un 22% aquest curs fins als 1.900 milions d’euros, cosa que suposa «l’increment més gran en una dècada».

Requisits generals que cal complir

Hi ha tres requisits bàsics que cal complir per poder sol·licitar aquests ajuts econòmics a l’estudi.

 • Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas que l’estudiant o la seva família siguin ciutadans de la UE, hauran de residir de forma permanent a Espanya o acreditar un treball per compte propi o aliè al país.

 • Si l’estudiant no és ciutadà de la UE, s’aplica la normativa sobre drets i llibertats d’estrangers a Espanya i la seva integració social. Segons es recull en el text, «pots tenir dret a beca si ets menor de 18 anys o si has obtingut permís de residència a 31 de desembre del 2019».

 • No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.

Requisits acadèmics

Varien en funció de la modalitat de beca que se sol·licita i, en alguns casos, en funció del curs que es realitzarà.

Beca de batxillerat i FP

Els requisits acadèmics per al primer curs són:

 • Nota mitjana, almenys, de 5 punts a 4t d’ESO.

 • Matriculació del curs complet. També es pot disfrutar de beca, tot i que limitada, si l’alumne es matricula, almenys, de la meitat de les assignatures del curs.

 • No repetir en el curs actual.

Els requisits acadèmics per al segon curs i posteriors són:

 • No haver repetit en el curs actual.

 • Matriculació del curs complet. També es pot disfrutar de beca, tot i que limitada, si l’alumne es matricula, almenys, de la meitat de les assignatures del curs.

 •  Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior, tret d’una. Si s’ha repetit curs, cal aprovar-ho tot.

Beca de cicle formatiu de grau mitjà

 • Matricular-se del curs complet. També es pot tenir beca, tot i que limitada, si l’alumne es matricula, almenys, de la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit s’ha de complir tant en aquest curs com en l’anterior o últim que s’estudiï.

 • No repetir en el curs actual.

 • En el cas de segon curs o posteriors, a més dels anteriors requisits, s’ha d’haver aprovat, almenys, el 85% de les hores totals. Si s’ha repetit curs, cal aprovar-ho tot.

Beca de cicle formatiu de grau superior

 • Nota mitjana, almenys, de 5 punts a 2n de batxillerat, en la prova d’accés o en el curs d’accés. Si s’hi accedeix des d’un cicle formatiu de grau mitjà, es tindrà en compte la nota final del cicle.

 • Matriculació del curs complet. També es pot tenir beca, tot i que limitada, si l’alumne es matricula, almenys, de la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit ha de complir-se tant en aquest curs com en l’anterior o últim que s’estudiï.

 • No repetir en el curs actual.

 • Per a segons cursos o posteriors, a més dels anteriors requisits, s’ha d’haver aprovat, almenys, el 85% de les hores totals del curs. Si s’ha repetit curs, cal aprovar-ho tot.

Beca per a estudis de grau universitari

Per a estudis universitaris de primer curs, els requisits acadèmics que han de complir els estudiants són els següents:

 • Matricular-se de 60 crèdits. També es pot obtenir ajuda, amb algunes limitacions i requisits especials, si l’alumne es matricula almenys de 30 crèdits.

 • Tenir una nota mínima de 5 punts en la prova o ensenyament que dona accés a la universitat.

 • Per a segons cursos i posteriors, els requisits varien depenent de la branca d’estudis. Aquesta informació es pot comprovar a la web del ministeri.

Beca per a estudis de màster

 • Matricular-se de 60 crèdits el primer curs. També es pot accedir a beca parcial si l’alumne es matricula, almenys, de 30 crèdits.  La nota mitjana en aquest cas ha de ser de 7 punts o de 6,5 si es tracta d’un màster habilitant, com pot ser el d’advocacia. La nota mitjana s’ha de multiplicar per 1,17 si estudies una enginyeria o arquitectura.

 • Per obtenir una beca en segon curs o posteriors, s’ha d’haver aprovat el 100% dels crèdits matriculats en el curs previ i haver obtingut una nota mitjana de 7 punts.

Requisits econòmics

A l’hora de la concessió d’una beca d’estudis, es té en compte la situació econòmica de la unitat familiar durant el 2019. Les variables que intervenen són la renda obtinguda, els rendiments de capital, els guanys patrimonials o els immobles en propietat.

En el cas que se superin els límits establerts per a la convocatòria 2020-2021, l’alumne no podrà disfrutar de beca. A més, els rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar no han de ser superiors a 1.700 euros l’any 2019.

En aquest aspecte, el Ministeri d’Educació ha diferenciat tres llindars de renda diferents i la quantitat a abonar com a beca variarà en funció del llindar de la renda familiar.

Passos per sol·licitar aquestes beques

Per sol·licitar les beques del Ministeri d’Educació cal procedir de la següent manera:

 • S’ha d’entrar a la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional.

 • Cal que procediu a registrar-vos amb usuari i contrasenya. Si la persona ja s’ha registrat prèviament, el compte continua sent vàlid. També es pot fer mitjançant el sistema Cl@ve o certificat electrònic.

 • Us heu de dirigir fins a l’apartat on hi ha la beca que es vol sol·licitar i omplir el formulari. No fa falta aportar cap tipus de documentació perquè el comitè avaluador ja s’encarrega de fer les comprovacions pertinents. En casos molt concrets, es podria sol·licitar algun document específic.

Notícies relacionades

Es pot consultar la web per accedir a tota la informació sobre beques i ajuts del Ministeri d’Educació (MEC).