AIXÍ SERÀ EL CURS 2020-21

Catalunya tindrà un model híbrid a batxillerat i FP amb fins un 50% de classes 'online'

La Conselleria d'Educació prioritzarà la presencialitat i contempla la via telemàtica només de manera excepcional

Catalunya tindrà un model híbrid a batxillerat i FP amb fins un 50% de classes 'online'

JULIO CARBO

Es llegeix en minuts
El Periódico

La Conselleria d’Educació de la Generalitat contempla que en els ensenyaments postobligatoris –batxillerat i FP– es puguin plantejar, quan no sigui possible garantir la presencialitat de tot l’alumnat i de manera excepcional, models híbrids d’aprenentatge, en què el percentatge de presencialitat de la docència «no podrà ser inferior» al 50%.

«En aquests casos, el percentatge de presencialitat no podrà ser inferior al 50% i es podran contemplar diverses opcions: franges horàries reduïdes o dies alterns. En cap cas, la suma del treball presencial i telemàtic podrà superar la dedicació lectiva dels alumnes i docents establerta normativament», es recull en les ‘Instruccions als centres per al curs 2020-2021’, que ha elaborat el departament de Josep Bargalló.

Els centres, amb l’acompanyament d’Inspecció Educativa, hauran de contemplar fórmules organitzatives que garanteixin l’oferta de les matèries optatives de batxillerat, ja sigui amb grups estables d’alumnat –constituint-los a partir de les matèries comunes de modalitat– o amb agrupacions flexibles virtuals.

Les instruccions remarquen que l’activitat docent presencial és l’opció «més desitjable» i tindrà un caràcter prioritari en tots aquells contextos que sigui possible, però que la virtual també es considera un complement en l’educació postobligatòria, i que els centres hauran de buscar fórmules organitzatives durant tot el curs per garantir la màxima presencialitat.

El departament assenyala en els seus criteris que l’evolució de la pandèmia fa preveure un escenari d’inici de curs el setembre d’una «certa normalitat» en els aspectes organitzatius, per això la planificació general dels grups d’alumnes s’haurà d’ajustar als criteris habituals d’organització del centre.

No obstant, remarca que els centres hauran de ser «cuidar molt» que les agrupacions d’alumnes siguin estables durant tot un trimestre o durant tot el curs, per establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi per coronavirus.

Pendents de l’assignació de professors

El document també inclou directrius per a primària i secundària. En aquest sentit, confirma que el departament comunicarà als centres en la primera quinzena de juliol l’augment de recursos de docents i personal de recolzament per afrontar el nou context, i remarca que si de l’increment de personal es deriven noves agrupacions «aquestes es podran constituir per cicles, per cursos continus o per internivells, com es fa habitualment a les escoles rurals i ZER, i s’afavorirà sempre una atenció inclusiva de tot l’alumnat».

L’equip docent haurà de ser estable, format preferentment per un màxim de dos mestres a primària i cinc a secundària, mentre que el personal itinerant podrà intervenir en un o en diversos grups estables.

Pla dels centres

Com ja es va avançar en la presentació de les novetats del curs escolar 2020-21, el departament comunica als centres que hauran d’elaborar un pla d’organització bàsic i provisional abans del 23 de juliol i un altre de definitiu per a la primera setmana de setembre, que ha de preveure, en cas d’un brot durant el curs, hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu o de tot en algun agrupament d’alumnes o en tot el centre.

Notícies relacionades

La voluntat del Govern és que el curs vinent sigui presencial i comenci amb total normalitat. En aquest sentit, el document estableix que la programació general anual del curs ha d’emfatitzar l’educació i l’acompanyament emocional de l’alumnat, l’acció tutorial, l’impuls de l’aprenentatge autònom i creatiu, l’impuls de la cultura digital i de les xarxes de col·laboració entre docents i centres per a l’intercanvi d’experiències innovadores.