La regulació legal

¿Què són delictes d’odi segons el Codi Penal?

 • L’article 510 del Codi Penal estableix els motius, accions o conductes que constitueixen un delicte d’odi

undefined33921854 vxh08 pristina serbia 17 05 2016  activistas del colectiv190628182451

undefined33921854 vxh08 pristina serbia 17 05 2016 activistas del colectiv190628182451 / VALDRIN XHEMAJ

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

El repunt d’agressions al col·lectiu LGTBI ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la regulació dels delictes d’odi a Espanya. És l’article 510 del Codi Penal el que estableix les accions o conductes que constitueixen delicte d’odi, així com la seva sanció penal.

¿Què és el delicte d’odi?

El delicte d’odi consisteix en una infracció o acte penal motivat per prejudicis contra una o diverses persones pel fet de pertànyer a un determinat grup social. Aquest delicte atempta contra l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.

¿Quins motius constitueixen delicte d’odi?

Notícies relacionades

L’objectiu principal de castigar aquest delicte és protegir els drets fonamentals i la llibertat de certs col·lectius de persones que tradicionalment han sigut discriminats i es troben en desigualtat. El subjecte passiu del delicte ha de ser una persona o un grup de persones que tinguin una característica comuna en relació amb:

 • La raça

 • La ideologia

 • La religió o les creences

 • El color de pell

 • L’idioma

 • La nacionalitat

 • L’orientació sexual

 • Una discapacitat física o intel·lectual

 • El gènere o l’edat

¿Quines accions o conductes constitueixen delicte d’odi?

 • Fomentar, promoure o incitar directament o indirectament odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part del grup o contra una persona determinada per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat.

 • Produir, elaborar, posseir amb la finalitat de distribuir, faciliten a terceres persones l’accés, distribuir, difondre o vendre escrits o qualsevol altra classe de material o suports que pel seu contingut siguin idonis per provocar la conducta d’odi o discriminació.

 • Negar, trivialitzar greument o enaltir els delictes de genocidi, de lesa humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, o enaltir els seus autors pels mateixos motius d’odi o discriminació.

¿Com es castiguen els delictes d’odi?

Els delictes d’odi es castiguen amb la pena bàsica d’1 a 4 anys de presó i de 6 a 12 mesos de multa.