CAMÍ DE LA INVESTIDURA

Les claus de la reforma de la Constitució que accepta el PSOE

La proposta de Ciutadans passa per suprimir diputacions i aforaments i limitar a 8 anys els mandats d'un president

Les claus de la reforma de la Constitució que accepta el PSOE

AGUSTIN CATALAN

1
Es llegeix en minuts

La reforma exprés de la Constitució que planteja Ciutadans i que el PSOE ha acceptat es basa en cinc punts principals:

1. Supressió dels aforaments i que només quedin limitats a l'activitat parlamentària. Que no protegeixin els casos de corrupció, com, per exemple, el cas de Rita Barberá.

2. Reforma de les iniciatives legislatives populars, per rebaixar de 500.000 a 250.000 les firmes necessàries per presentar-les.

3. Despolitització de la justícia. Separació de poders perquè els jutges no siguin designats pels partits polítics.

4. Supressió de les diputacions provincials. Reforma de l'administració per suprimir duplicitats i evitar la necessitat de fer retallades. Només se salven les diputacions forals i els Cabildos insulars.

5. Limitar els mandats d'un president del Govern a 8 anys.

¿QUIN ÉS EL PROCÉS DE REFORMA?

Al tractar-se d'una modificació que no afectaria les parts que es consideren nuclears de la Constitució (com el capítol de drets i llibertats i la Corona), el procés de reforma seria més ràpid i es regularia per l'article 167 de la Carta Magna. Els passos serien els següents:

- El projecte de reforma ha d'aprovar-se per tres cinquenes parts del Congrés (210 diputats) i del Senat (159 senadors).

- Si no s'aprova a les dues cambres, s'ha de crear una comissió paritària Congrés-Senat que intenti consensuar un text alternatiu per votar-lo una altra vegada.

Notícies relacionades

-Si persisteix el bloqueig però la reforma ha sigut aprovada al Senat per majoria absoluta, n'hi haurà prou amb una majoria de dos terços del Congrés (234 diputats) perquè sigui ratificada.

- Aprovada la reforma per les Corts, pot ser sotmesa a referèndum si ho sol·liciten una desena part dels membres de qualsevol de les cambres (35 diputats o 27 senadors).