En col·laboració amb

Impuls per reindustrialitzar el Bon Pastor

La reactivació del polígon industrial del Bon Pastor és eix del Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Andreu per als quatre anys vinents

Impuls per reindustrialitzar el Bon Pastor
1
Es llegeix en minuts
EL PERIÓDICO / BARCELONA

El polígon industrial del Bon Pastor ocupa la meitat de l'espai productiu del Districte de Sant Andreu, amb un total de 558 empreses que ocupen uns 770 establiments actius i amb un 28% de naus buides. Reactivar el vessant industrial del polígon és, precisament, un dels eixos del Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Andreu, que preveu més mesures per combatre l'atur i la precarietat laboral i les desigualtats socials al districte, promoure la incorporació de les dones en el mercat i revitalitzar el comerç de proximitat.

El de Sant Andreu és el tercer dels sis plans de desenvolupament econòmic que s'impulsaran durant aquest mandat, després dels que ja es van presentar de Ciutat Vella i Nou Barris, i que responen a la nova política de desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa.

El primer tinent d'alcaldiaGerardo Pisarello, estan “fent una forta aposta per la reindustrialització, que no pot ser la del segle XX sinó adaptada a la nova economia digital i als reptes de l'economia circular i de la renovació energètica. La dinamització del polígon del Bon Pastor és un exemple perfecte d'aquesta aposta”.

Es vol aprofitar la tendència actual de retorn de la indústria a emplaçaments urbans per atraure al polígon del Bon Pastor models nous de producció i plantejar projectes adaptats a l'economia verda i circular. Entre altres serveis, es posarà a disposició de les empreses del polígon una figura de dinamització industrial que treballarà per millorar la competitivitat del teixit empresarial.

Un altre dels objectius és promoure l'ocupació de les naus del polígon que actualment estan buides, mitjançant accions de màrqueting en línia, de geolocalització i d'eines de detecció. Es planteja destinar alguna d'aquestes naus com a punt d'emmagatzematge compartit de les entitats del districte.

OCUPACIÓ DE QUALITAT I COMERÇ DE PROXIMITAT

Notícies relacionades

La regidora de Sant AndreuCarmen Andrés, ha explicat que “Sant Andreu és el tercer districte en nivell d'atur, amb molta incidència en les persones de més de 45 anys i fonamentalment en les dones”. Per aquest motiu, es vol fomentar l'ocupació de qualitat, especialment entre els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Per potenciar el comerç de proximitat es posaran en marxa noves actuacions d'assessorament als comerços per millorar l'eficiència energètica, la supressió de barreres arquitectòniques o la compra mancomunada de productes, serveis o subministraments.

Temes:

+Barcelona