Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

"Enmig de tragèdies, com ara la d' Israel i Hamás, sempre cal promoure la pau"

"Enmig de tragèdies, com ara la d' Israel i Hamás, sempre cal promoure la pau"

La complexitat del conflicte entre Israel i Hamàs requereix una solució fonamentada en la comprensió i el compromís. Enmig de la tragèdia i la pèrdua de vides, la comunitat internacional ha de promoure la mediació i la diplomàcia. És essencial reconèixer les necessitats i les aspiracions de tots dos costats per construir un futur més just i estable.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

En lloc de perpetuar la violència, s’ha de fomentar el diàleg i la resolució pacífica de conflictes. La història ens recorda que la pau és possible fins i tot en les situacions més difícils. Cal un esforç col·lectiu per construir ponts cap a la comprensió i l’harmonia, en lloc de murs que perpetuïn la divisió.

Participacions delslectors

Mésdebats