Habitatge

Els estrangers disparen la contractació d’hipoteques a Espanya a màxims històrics

Per primera vegada en la sèrie històrica, el 2022, els estrangers van contractar més de 30.000 hipoteques a Espanya

Un de cada tres estrangers que compren una vivenda a Espanya la hipotequen

Els estrangers disparen la contractació d’hipoteques a Espanya a màxims històrics
3
Es llegeix en minuts

Els estrangers van contractar, per primera vegada en la sèrie històrica, més de 30.000 hipoteques a Espanya el 2022, concretament 30.503, segons l’anuari de l’Escola de Registradors. Aquesta xifra és un 33% superior a la del 2021 i està un 30% per sobre de la del 2019, l’últim exercici utilitzat com a comparativa per ser l’anterior a l’esclat de la pandèmia. En paral·lel, el nombre de compravendes que protagonitzen els estrangers a Espanya ha anat creixent gradualment en els últims anys: el 2013, van adquirir 36.700 immobles residencials i en van hipotecar poc més de 10.500. Aquestes xifres s’han multiplicat per deu en els últims deu anys, fins a fregar les 90.000 transaccions el 2022.

La ràtio de vivendes hipotecades per vivendes comprades va marcar el seu valor més alt el 2020, quan dos de cada cinc immobles adquirits per estrangers era a través d’un crèdit. Va ser el percentatge més elevat, davant el 30% que s’hipotecava el 2013. El 2021, el percentatge va caure, respecte al 2020, i el 2022 ha continuat el camí a la baixa. El principal motiu perquè això hagi passat és la pujada dels tipus d’interès que ha executat el Banc Central Europeu (BCE), que té la seva repercussió en l’encariment dels préstecs.

Els estrangers compren vivendes i les hipotequen arreu d’Espanya, tot i que predomina la seva presència a la costa. «En totes les comunitats autònomes s’han registrat increments anuals de dos dígits, assolint un nombre més elevat d’hipoteques a Catalunya (7.533), Andalusia (5.893) i País Valencià (5.335)», assenyala el document publicat per l’Escola de Registradors.

Aquest augment de la presència internacional al mercat nacional podria no acabar-se durant el 2023, malgrat l’alentiment que hi ha. «El 2022, es va produir un increment notori de les compravendes d’estrangers, amb particular intensitat en les transaccions protagonitzades pels no residents. El 2023, la demanda residencial s’ha moderat en general, però fins i tot així el comprador internacional mostra més resistència que el nacional, tot i que ara lideren les transaccions d’estrangers residents», explica Cristina Arias, directora del Servei d’Estudis de la taxadora Tinsa.

«És un col·lectiu que compra habitatge amb recursos propis»

Dins del mercat patri de l’habitatge, en el nombre de compravendes, el comprador estranger va protagonitzar el 13,75% de les operacions durant el 2022. No obstant, totes les hipoteques que aquests van contractar només van suposar el 6,58% del total, malgrat haver-se incrementat el seu pes al pastís un 20% respecte al 2021. «Es tracta d’un col·lectiu que compra la seva vivenda a Espanya en més proporció amb recursos propis, recorrent menys a finançament hipotecari», apunta el Col·legi.

A més, segons CaixaBank Research, amb dades del Notariat, l’import mitjà de les hipoteques contractades per estrangers és superior al dels nacionals. El crèdit mitjà d’aquells que no tenen residència espanyola és de 171.000 euros, un 19% més que la dels residents nacionals, que se situa en 143.330 euros. A més, també compren immobles més cars: mentre un nacional paga de mitjana 1.500 euros per metre quadrat, l’estranger eleva aquesta quantia per sobre dels 2.000 euros. Segons la portaveu de Tinsa, «el comprador estranger se sol associar amb l’adquisició de segona residència», que en l’entorn actual és més resilient perquè «està menys afectat per la inflació [...] i pateix menys l’impacte de la pujada de tipus d’interès, en quant que, al tenir més riquesa inicial, sol requerir menys finançament que en el cas del primer accés i el cost que assumeix és menor, ja que el risc també és menor per a l’entitat prestadora».

¿Quines nacionalitats contracten més hipoteques?

Notícies relacionades

Els romanesos són els que més hipoteques sol·liciten a la banca per comprar una vivenda, un total de 3.160 el 2022, més del 10% del total atorgat a estrangers durant l’any passat, amb un import mitjà del préstec per sota dels 100.000 euros. La resta de nacionalitats que més crèdits sol·liciten són els marroquins (6,3%), britànics (5,8%), italians (5,7%) i xinesos (5,2%). Els suecsnord-americans i alemanys són els que sol·liciten les hipoteques més altes, de mitjana per sobre dels 320.000 euros; mentre els marroquins amb prou feines sol·liciten 57.000 euros.

Al marge de les dades d’hipoteques, els britànics són els ciutadans que més vivendes compren a Espanya, més de 9.800 unitats el 2022 (11,1% del total d’estrangers); seguit d’alemanys (8.515) i francesos (6.193).