¿Fins quan es poden demanar les beques per estudiar oposicions? Requisits i terminis

Álvaro Ballesteros

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Per estudiar una oposició no només es necessita temps, insistència i una gran fortalesa mental, també és imprescindible tenir recursos econòmics. La majoria dels aspirants han de dedicar tot el seu temps a centrar-se en els estudis, però continuen assumint despeses com la hipoteca o les factures de l’aigua i de la llum, que no són fàcils d’afrontar, i més per als que parteixen d’una posició socioeconòmica en desavantatge.

Des del Govern s’ofereixen ajudes per a opositors amb l’objectiu de donar suport als joves que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit públic. La iniciativa està dotada amb fins a 7.000 euros bruts per aspirant, en un pagament únic per als beneficiaris.

L’Executiu ofereix un total de 100 beques per a diferents llocs públics: 33 per al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat, 33 per al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Administració de l’Estat i 34 de destinades a l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El període per sol·licitar aquestes ajudes va començar el 24 de juliol i acabarà el 4 d’agost. Es poden demanar a través de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), que és l’organisme que gestiona aquest pla. Tal com s’indica en les bases de la convocatòria, s’establiran les quantitats per oferir als becats en funció de les seves circumstàncies particulars, com poden ser les socioeconòmiques o l’oposició que estiguin preparant per buscar el seu ingrés en la Funció Pública.

Requisits per a la beca

A més de la corresponent sol·licitud electrònica, serà necessari enviar la documentació que acrediti la renda familiar, a més de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels que integrin la unitat familiar. Igualment, en situacions concretes com discapacitat, família nombrosa o orfandat, s’haurà d’enviar el pertinent document.

Notícies relacionades

Un dels requisits imprescindibles és tenir la residència habitual a Espanya, en els termes previstos en l’article 9 de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, a més de no estar rebent altres ajudes o subvencions amb el mateix objecte, tant públiques com privades. Alhora, és important complir els requisits exigits en l’última convocatòria d’accés a l’oposició a la qual es presentin i estar sota la direcció d’un centre especialitzat o d’un o diversos preparadors.

Les beques es podran renovar un màxim de tres ocasions, sempre que el sol·licitant continuï complint els requisits, que ja s’hagi presentat en una altra convocatòria i que disposi d’un informe favorable del preparador o el centre especialitzat.