Estalvi

Aquestes són les situacions en què pots rescatar un pla de pensions

Aquestes són les situacions en què pots rescatar un pla de pensions

Feed

3
Es llegeix en minuts
El Periódico

A partir del 2025 pots rescatar el teu pla de pensions, sempre que hagin transcorregut 10 anys des que vas fer la primera contribució. Es tracta d’un canvi de normativa que es va aprovar el 2015. D’aquesta manera, pots accedir als teus diners en líquid després de 10 anys, podent recuperar així tots els diners que hagis aportat fins ara.

Així, si per exemple has contractat un pla de pensions el 2015 i has anat fent aportacions, per exemple per valor de 3.000 euros anuals, al 2025 en tindràs acumulats 30.000. Doncs bé, al 2025 podràs rescatar els teus primers 3.000 euros; el 2026 en podràs rescatar 3.000 més, i així de forma successiva.

El pla de pensions és un producte d’inversió i estalvi que té dos tractaments tributaris en funció del moment que ens trobem del pla, informa el BBVA.

Durant els anys d’aportació, el pla de pensions ens ajuda a estalviar. El capital directament invertit en el pla redueix la nostra base imposable de l’IRPF amb un límit, que serà la menor de les següents quantitats: 1.500 euros anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici. Com a conseqüència directa, pagarem menys impostos i fins i tot pot ser que baixem de tram de retenció, amb la qual cosa l’estalvi serà encara més gran.

Per exemple, si durant el nostre període com a treballadors el nostre salari brut anual és de 21.000 euros, el tram de l’IRPF pel que tributarem serà el del 30%. Tanmateix, si decidim obrir un pla de pensions i aportar, de manera anual, 1.500 euros, aquesta quantitat es reduirà directament de la nostra base imposable, que passarà a ser de 19.500 euros . D’aquesta forma, haurem baixat de tram i ara tributarem el 24% dels nostres ingressos.

Quan es permet rescatar els diners invertits

Abans de conèixer quan es pot rescatar un pla de pensions s’ha d’explicar en què consisteix l’esmentat producte financer. Es tracta d’un vehicle d’estalvi a llarg termini la finalitat del qual és que es tingui una aportació extra a la pensió. Però només es permet recuperar els diners invertits quan hi hagi algunes contingències.

Des del BBVA expliquen que quan es vulgui rescatar l’esmentat pla s’haurà de tenir en compte que hi ha diverses consideracions, sobretot d’índole fiscal, per a la declaració de l’IRPF l’any següent de l’obtenció dels diners.

A més, des de l’entitat financera també aclareixen que el pla de pensions es pot rescatar en els següents supòsits.

  • Per contingències.

Jubilació: quan s’arriba a l’ordinària o l’anticipada. Si les especificacions del pla del pensionista ho reflecteixen, es podrà rescatar als 60 anys quan es causi baixa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i no es compleixin les condicions per cobrar la pensió.

Incapacitat permanent: ja pot ser total per a la professió que s’exerceix o qualsevol altra. 

Gran dependència: en aquestes situacions també és possible la recuperació del pla.

Mort: els hereus de la persona morta tindran dret a rescatar-lo quan vulguin.

  • Situacions excepcionals per falta de liquiditat:

Una malaltia molt greu.

Quan el treballador es troba en una situació d’atur de llarga durada.

Es liquidarà per antiguitat de les aportacions: això no tindrà lloc fins l’1 de gener del 2025, tot i que es contempla en les noves reformes del Reglament de Plans i Fons de Pensions. S’especifica que el reemborsament haurà de tenir una antiguitat de 10 anys.

¿Quines són les formes en què es pot rescatar un pla de pensions?

Les persones que es trobin en alguna de les situacions anteriorment esmentades podran rescatar un pla de pensions mitjançant quatre modalitats de cobrament. Es correspon amb les següents:

Mitjançant capital: el beneficiari percep l’import total del pla en un únic cobrament, que pot ser immediat o pot ser en la data que ell estipuli.

Mitjançant una renda: que poden ser de diversos tipus com, per exemple, assegurances temporals o vitalícies, d’una quantitat i durada determinada, o financera amb una quantitat i durada que depenguin de l’evolució del valor i rendibilitat del fons de pensions.

Notícies relacionades

De forma mixta: quan es combina un capital i una renda.

En disposicions, és a dir, que la persona tria les dates i quantitats dels cobraments que vol, tot i que no es tingui una periodicitat determinada.